QUICKSCAN AVG

Inzicht in de bescherming van persoonsgegevens (AVG)

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk gespreksonderwerp in veel organisaties. Deze nieuwe wet stelt strengere eisen aan hoe je als organisatie omgaat met persoonsgebonden informatie. Daarnaast wordt er steeds vaker aandacht besteed aan hacks. Wanneer er door een hack gevoelige gegevens of vertrouwelijke informatie lekt, heeft dat gevolgen voor een organisatie. Naast financiële consequenties is er vaak ook sprake van reputatieschade. Dit zijn zaken die je als organisatie natuurlijk zoveel mogelijk wil vermijden.

Met de Quickscan van BECIS | DIOR krijg je inzicht in de huidige situatie bij jouw organisatie en welke stappen je dient te zetten om te voldoen aan de AVG.

Wat is er veranderd?

Eén van de opvallendste veranderingen na de invoering van de AVG is dat personen op grond van de AVG meer zeggenschap hebben gekregen over hun persoonsgegevens. Daarnaast moeten organisaties die persoonsgegevens verzamelen, verwerken of analyseren aan veel nieuwe verplichtingen voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de bevoegdheid om organisaties te beboeten wanneer zij dit niet aantoonbaar naleven. De boete kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet. Zaak dus om je AVG-beleid goed op orde te hebben.

Wat valt er allemaal onder ‘persoonsgegevens’?

 • Online identificatoren (bijv. IP-adressen)
 • Identificatienummers
 • Werknemersinformatie
 • Verkoopdatabanken
 • Gegevens van de klantenservice & gegevens over klantenbindingsacties
 • Feedbackformulieren van klanten
 • Locatiegegevens
 • Biometrische data
 • Opnamen van bewakingscamera’s
 • Gezondheids- en financiële informatie
 • Informatie die door een accountnummer of een unieke code aan een persoon kan worden gekoppeld
 • Elementen van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit

Hoe staat jouw organisatie ervoor?

Benieuwd hoe jouw organisatie ervoor staat op het gebied van informatiebeveiliging en de AVG? BECIS | DIOR kan je op verschillende manieren helpen om inzicht te krijgen en de situatie op orde te brengen. Zo zorgen we er samen voor dat de informatiebeveiliging een integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering.

Start met de AVG-Quickscan

Wat is er al geregeld en wat nog niet? En wat moet er gebeuren om de privacy functie in de informatievoorziening in te vullen? Voor dit soort vragen heeft BECIS | DIOR een AVG-Quickscan ontwikkeld die organisaties meer inzicht geeft. Aan de hand van de resultaten uit de nulmeting schrijft BECIS | DIOR  een praktisch plan van aanpak dat inzicht geeft in de stappen die een organisatie minimaal moet zetten om AVG-compliant te worden (en te blijven).