LEAN- EN VERBETERTRAJECTEN

Werken volgens een stappenplan en eigenaarschap

De meeste ICT-projecten dragen een verbeter/verandercomponent in zich. Voor een succesvol verloop is het goed besturen en beheersen van die verandering van groot belang. Dit betekent: helder en expliciet aangeven wat per fase moet worden gerealiseerd en welke uitgangspunten en kaders hierbij worden gehanteerd. Ook moet duidelijk zijn wie eigenaar van de verandering is.
Onze adviseurs zijn specialisten in organisatieveranderingen en -verbeteringen op het gebied van informatiemanagement. Zij zorgen voor effectieve processen die het doel direct realiseren. Hiervoor gebruiken ze onder andere bewezen Lean-technieken. Een verbetertraject via de methode Lean Six Sigma is gericht op het elimineren van verspillingen in een proces, wat leidt tot een aanzienlijk beter resultaat.
Om aan te sluiten bij de specifieke wensen en behoeften van jouw organisatie, doorlopen onze specialisten een stappenplan. Deze stappen zorgen er mede voor dat je medewerkers op de werkvloer zich met het verbeterproces identificeren.

Stappenplan

 • Wat is van waarde voor de klant (bewustwording)?
 • Waar in het proces wordt die waarde toegevoegd, en waar niet?
 • Welke stappen in het proces zijn verspillingen?
 • Hoe bereiken we doorstroming?
 • Van push naar pull: de klant bepaal
 • Hoe kunnen wij dit proces in de organisatie standaardiseren en borgen?

De rol van onze adviseur verandert tijdens dit traject van sturend naar coachend en begeleidend. Al onze adviseurs zijn Lean Six Sigma-gecertificeerd.

Onze diensten

 • Quickscan, nul- en volwassenheidsmetingen uitvoeren
 • Processen, ketens en samenwerkingen inrichten en verbeteren
 • Processturing organiseren
 • Nieuwe werkwijzen en systemen werkend krijgen
 • Lean en continu verbeteren werkend krijgen
 • De verandering implementeren
 • Medewerkers coachen

Deze professionals hebben wij in huis
 

 • Verandermanagers
 • Procesanalisten
 • Procesadviseurs

Onze opdrachtgevers
 

 • Gemeente Utrecht
 • ROC A12
 • Waternet
 • Waterbedrijf Groningen