Document- en recordsmanagement

Als uw informatiebehoefte efficiënt moet worden ingericht en de levenscyclus van documenten gebord. BECIS zorgt ervoor dat middels DM het samen werken aan documenten wordt gefaciliteerd, maar zorgt ook dat documenten beschikbaar en vindbaar zijn en dat de authenticiteit van documenten gewaarborgd wordt. Middels records management zorgen wij voor het duurzaam borgen van informatie, zodat deze: beschikbaar, interpreteerbaar, authentiek en volledig is. Om dit te bereiken stellen wij beleid op en wordt er gebruik gemaakt van metadata dat voldoet aan wet- en regelgeving.

digitaal-dossier

• Ontwerpen en inrichten document- en recordmanagement;
• Quick scan, audits en nulmetingen;
• Begeleiden bij aanbesteding;
• Opstellen van kwaliteitssysteem;
• Begeleiden bij substitutie en vervanging;
• Aansturen & opleiden van uw (D)IV-afdeling;
• Ontwikkelen van scenario’s voor archieven;
• Uitvoering van archiefbeheer;
• Opstellen van archiefbewerkingsplan;
• Archiefbewerking en overdacht.

• Archiefbewerkers;
• Selecteurs;
• Dossiervormers;
• Registrators;
• DIV-medewerkers;
• Adviseurs DIV;
• Coördinatoren DIV.

• AFM (Autoriteit Financiële Markten)
• ANWB
• Archief 2020
• Bestuursacademie Nederland
• BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
• Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)
• Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
• Cordaan
• Raad voor de Rechtspraak
• Rijksvastgoedbedrijf
• ROC A12
• Stichting Airport Coordination Netherlands

• DCMR Milieudienst Rijnmond
• De Nederlandse Bank (DNB)
• Flevoziekenhuis
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Amersfoort
• Gemeente Arnhem
• Gemeente Bergen op Zoom
• Gemeente Beverwijk
• Gemeente Delft
• Gemeente Den Haag
• Gemeente Doesburg
• Gemeente Dongen
• Gemeente Emmen
• Stadsarchief Amsterdam
• Stichting Kinderopvang Arnhem (SKAR)

• Gemeente Giessenlanden
• Gemeente Groesbeek (nu gemeente Berg en Dal)
• Gemeente Harderwijk
• Gemeente Heemskerk
• Gemeente Huizen
• Gemeente Naarden
• Gemeente Neerijnen
• Gemeente Ooststellingwerf
• Gemeente Purmerend
• Gemeente Rotterdam
• Gemeente Utrecht
• Gemeente Waalwijk
• Gemeente Weert
• Nationaal Archief
• Provincie Zeeland

• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
• Inspectie Leefomgeving en Transport
• Kabinet Gevolmachtigd Minister van Curaçao
• Ministerie van Defensie
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Verkeer & Waterstaat
• UWV
• Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
• Waterschap Brabantse Delta
• Waternet
• Waterproef
• Werkorganisatie Duivenvoorde
• Werkzaak Rivierenland
• WoCom