DOCUMENT- EN RECORDSMANAGEMENT

Duurzaam en doeltreffend je digitale informatie inrichten en beheren

Het zorgvuldig beheren van digitale documenten en informatie is voor een goede bedrijfsvoering van levensbelang. Dit doe je met document- en recordsmanagement, oftewel digitaal archiveren. Dankzij digitaal archiefbeheer zijn de documenten van je organisatie eenvoudig beschikbaar en vindbaar, is de echtheid van je documenten gewaarborgd en kun je efficiënt aan documenten samenwerken.

BECIS helpt je bij het doeltreffend inrichten en duurzaam borgen van je informatie, zodat deze beschikbaar, interpreteerbaar, authentiek en volledig is. Hiervoor stellen we samen met jou een beleid op en gebruiken we metadata die voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Onze diensten

 • Document- en recordsmanagement ontwerpen en inrichten
 • Quickscan, audits en nulmetingen uitvoeren
 • Aanbesteding begeleiden
 • Kwaliteitssysteem opstellen
 • Substituties en vervangingen begeleiden
 • Je (D)IV-afdeling aansturen en opleiden
 • Scenario’s voor archieven ontwikkelen
 • Archiefbeheer uitvoeren
 • Archiefbewerkingsplan opstellen
 • Archiefbewerking en overdacht

Deze professionals hebben wij in huis

 • Archiefbewerkers
 • Selecteurs
 • Dossiervormers
 • Registrators
 • DIV-medewerkers
 • DIV-adviseurs
 • DIV-coördinatoren

Onze opdrachtgevers

• AFM (Autoriteit Financiële Markten)
• ANWB
• Archief 2020
• Bestuursacademie Nederland
• BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
• Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)
• Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
• Cordaan
• Raad voor de Rechtspraak
• Rijksvastgoedbedrijf
• ROC A12
• Stichting Airport Coordination Netherlands

• DCMR Milieudienst Rijnmond
• De Nederlandse Bank (DNB)
• Flevoziekenhuis
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Amersfoort
• Gemeente Arnhem
• Gemeente Bergen op Zoom
• Gemeente Beverwijk
• Gemeente Delft
• Gemeente Den Haag
• Gemeente Doesburg
• Gemeente Dongen
• Gemeente Emmen
• Stadsarchief Amsterdam
• Stichting Kinderopvang Arnhem (SKAR)
• Gemeente Giessenlanden
• Gemeente Groesbeek (nu gemeente Berg en Dal)
• Gemeente Harderwijk
• Gemeente Heemskerk
• Gemeente Huizen
• Gemeente Naarden
• Gemeente Neerijnen
• Gemeente Ooststellingwerf
• Gemeente Purmerend
• Gemeente Rotterdam
• Gemeente Utrecht
• Gemeente Waalwijk
• Gemeente Weert
• Nationaal Archief
• Provincie Zeeland
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
• Inspectie Leefomgeving en Transport
• Kabinet Gevolmachtigd Minister van Curaçao
• Ministerie van Defensie
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Verkeer & Waterstaat
• UWV
• Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
• Waterschap Brabantse Delta
• Waternet
• Waterproef
• Werkorganisatie Duivenvoorde
• Werkzaak Rivierenland
• WoCom