QUICKSCAN OMGEVINGSWET

De nieuwe omgevingswet. Meer ruimte, nieuwe uitdagingen

Met de nieuwe Omgevingswet, die op 1 juli 2022 in werking treedt, bundelt de overheid alle wetten en regels rond de leefomgeving en ontstaat op lokaal niveau meer ruimte om hierin eigen afwegingen te maken. Een positieve ontwikkeling en een volledig nieuwe manier van werken. In samenwerking met de samenleving gaan overheden vanaf 1 juli 2022 zelf hun plannen en beleid maken, uitvoeren en evalueren. Dit vraagt om intensieve samenwerking in de keten en flexibiliteit met oog voor ‘wat kan’ en ‘wat mag’. Deze veranderopgave is voor iedere organisatie anders, maar de strekking is overal hetzelfde: integraal werken, weten wat er in de omgeving gebeurt en de processen daarop aanpassen. Wij gaan graag met je aan de slag om deze nieuwe manier van samenwerken vorm te geven!

Stimulatie door simulatie

Hoe kan een gemeente met de implementatie van de Omgevingswet echt vernieuwend gaan (samen)werken? De spelsimulatie van BECIS | DIOR geeft afdelingshoofden en medewerkers van gemeenten de handvatten om deze vraag te beantwoorden. Met de simulatie geven we je een beter beeld van wat integraal werken van de medewerkers verlangt.

Hoe werkt de Quickscan?

Door middel van serious gaming wordt er een realistische casus voorgelegd met daarin verschillende rollen en scenario’s. De simulatie is in iedere gemeente toepasbaar. Hierdoor ervaren uw collega’s hoe het is om vanuit de Omgevingswet gezamenlijk afwegingen te maken. Na afloop is voor iedereen duidelijk wat de nieuwe manier van werken betekent en welke cultuuromslag nodig is om de implementatie van de Omgevingswet tot een succes te maken.

Analyse op maat met de BECIS | DIOR-Quickscan

De Omgevingswet brengt veranderingen met zich mee! Welke veranderingen dit zijn, is vooraf moeilijk te bepalen. Waar te beginnen? Met onze 4-daagse Quickscan krijgt jouw organisatie inzicht in waar je staat en welke stappen je daarin moet zetten. Wij zoomen in op alle onderdelen van de transitie en tijdens een bijeenkomst bespreken we de resultaten uit de scan.

BECIS | DIOR helpt bij het (her)inrichten van systemen en het stroomlijnen van de processen. Tevens ondersteunen (en trainen) we de medewerkers op de werkvloer in de nieuwe integrale manier van samenwerken. Daarbij maken we onder andere gebruik spelsimulatie en van de kennis uit de eigen organisatie. Onze werkwijze is zowel persoonlijk als praktisch.