ANONIMISEREN

Eenvoudig grote hoeveelheden documenten anonimiseren

Automatisch documenten anonimiseren 

Met de BECIS | DIOR anonimiseersoftware verwijder je eenvoudig specifieke gegevens en anonimiseer je automatisch grote hoeveelheden documenten. Grote dossiers verwerken zoals een Wob-verzoek of documenten voor het openbaar maken van de WKPB gaat razendsnel met onze BECIS | DIOR anonimiseersoftware. Het ‘aflakken’ gebeurt automatisch en de doorlooptijden zijn daardoor korter en voorspelbaar. Complexe functies, zoals het vastleggen van tijdslijnen en het ontdubbelen van documenten, zijn standaard beschikbaar. E-mails, gescande én digital born-documenten tegelijk verwerken is geen enkel probleem.  

Zorgvuldig met gegevens omgaan 

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties nog zorgvuldiger met persoonsgegevens omgaan. In gepubliceerde documenten mogen geen gegevens zichtbaar of vindbaar zijn, die naar een individu herleid kunnen worden (zoals namen, BSN-nummers, e-mailadressen of NAW-gegevens). Ook intern is het van belang deze gegevens niet te lang te bewaren. Het klaarmaken van de te publiceren documenten met persoonsgegevens is een omvangrijke en tijdrovende klus. Wij leveren software waarmee je eenvoudig en snel persoonsgegevens verwijdert. De BECIS | DIOR Anonimiseersoftware is een handige oplossing om snel en gemakkelijk te voldoen aan wet- en regelgeving.  

di

Zelf doen of laten doen?

Je kunt zelf met onze anonimiseersoftware aan de slag. Maar je kunt ook één van onze adviseurs inschakelen om je documenten te laten anonimiseren.

Heb je vragen over de software of wil je met ons in gesprek? Neem contact op met Fiona van Leeuwen via 06-57 79 0697 of sales@becis.nl.

afbeelding anonimiseren

De mogelijkheden van de anonimiseersoftware: 

Op maat gemaakt
Stel van tevoren in wat geanonimiseerd moet worden of selecteer handmatig teksten in het validatiescherm 

Werkt met ieder document 
Van grote bulk tot enkele documenten, van complexe tot eenvoudige data. Onze anonimiseersoftware herkent automatisch om welke documenttypes het gaat. 

Makkelijke werkwijze
Zet op de Black List welke woorden niet zichtbaar mogen zijn en zet op de White List welke woorden zichtbaar moeten blijven. 

Het multidocument 
Met één druk op de knop selecteer je in meerdere documenten welke woorden wel of juist niet geanonimiseerd moeten worden. 

Automatische identificatie
Voeg automatisch de grondslag (reden) van anonimisering toe. Dan weet je precies waarom een afgelakt woord niet zichtbaar is. 

Alle documenten op orde 
Documenten worden direct op chronologische volgorde geplaatst en dubbele documenten worden eruit gefilterd.  

Informatie over publiekrechtelijke beperkingen publiceren

In 2020 moet alle informatie over de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) vanuit gemeentelijke registers overgezet worden naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Concreet betekent dit voor gemeenten dat zij alle informatie over publiekrechtelijke beperkingen eind 2020 geanonimiseerd openbaar moeten hebben. Hiermee staan gemeenten voor een grote uitdaging, waarbij onze anonimiseersoftware een welkome oplossing kan zijn.

Open overheidsinformatie

Met de inwerkingtreding van de Wet Open Overheid (Woo) is het beleid rondom overheidsinformatie ‘open tenzij’. Dit houdt in dat overheden veel meer dan dat zij nu doen, informatie openbaar moeten maken. BECIS | DIOR kan jou, naast het optimaliseren van het proces en het op orde brengen van je informatiehuishouding, met deze tool nu ook helpen bij het anonimiseren van de openbaar te maken stukken.