ANONIMISEREN

Anonimiseer software: eenvoudig en snel grote hoeveelheden documenten anonimiseren

Automatisch documenten anonimiseren 

Met de BECIS | DIOR anonimiseer software verwijder je eenvoudig specifieke gegevens en anonimiseer je automatisch grote hoeveelheden documenten. Grote dossiers verwerken zoals een Wob-verzoek of documenten voor het openbaar maken van de WKPB gaat razendsnel met onze BECIS | DIOR anonimiseer software. Het ‘aflakken’ gebeurt automatisch en de doorlooptijden zijn daardoor korter en voorspelbaar. Complexe functies, zoals het vastleggen van tijdslijnen en het ontdubbelen van documenten, zijn standaard beschikbaar. E-mails, gescande én digital born-documenten tegelijk verwerken is geen enkel probleem.  

Zorgvuldig met gegevens omgaan 

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties nog zorgvuldiger met persoonsgegevens omgaan. In gepubliceerde documenten mogen geen gegevens zichtbaar of vindbaar zijn, die naar een individu herleid kunnen worden (zoals namen, BSN-nummers, e-mailadressen of NAW-gegevens). Ook intern is het van belang deze gegevens niet te lang te bewaren. Het klaarmaken van de te publiceren documenten met persoonsgegevens is een omvangrijke en tijdrovende klus. Wij leveren software waarmee je eenvoudig en snel persoonsgegevens verwijdert. De BECIS | DIOR Anonimiseer software is een handige oplossing om snel en gemakkelijk te voldoen aan wet- en regelgeving.  

di

De belangrijkste voordelen op een rij

In de korte demo neemt adviseur Eva je alvast mee in onze anonimiseersoftware, waarbij ze de belangrijkste voordelen voor je op een rijtje zet. Heb je na het zien van deze demo vragen over de software? Of interesse in een uitgebreide demo? Neem dan gerust contact met ons op. 

Zelf anonimiseren of laten doen?

Je kunt zelf met onze anonimiseer software aan de slag. Maar je kunt ook één van onze adviseurs inschakelen om je documenten te laten anonimiseren.

Heb je vragen over onze anonimiseer software? Of ontvang je graag meer informatie?

Neem dan contact met ons op via 070 8200 628 of via info@becis.nl

Informatie over publiekrechtelijke beperkingen publiceren

In 2020 moet alle informatie over de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) vanuit gemeentelijke registers overgezet worden naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Concreet betekent dit voor gemeenten dat zij alle informatie over publiekrechtelijke beperkingen eind 2020 geanonimiseerd openbaar moeten hebben. Hiermee staan gemeenten voor een grote uitdaging, waarbij onze anonimiseersoftware een welkome oplossing kan zijn.

Open overheidsinformatie

Met de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) is het beleid rondom overheidsinformatie ‘open tenzij’. Dit houdt in dat overheden veel meer dan dat zij nu doen, informatie openbaar moeten maken. BECIS | DIOR kan jou, naast het optimaliseren van het proces en het op orde brengen van je informatiehuishouding, met deze tool nu ook helpen bij het anonimiseren van de openbaar te maken stukken.