DIGITAAL SAMENWERKEN

Geen ICT-traject maar een organisatieverandering

Digitaal samenwerken biedt volop mogelijkheden om de dienstverlening van uw organisatie te verbeteren. Een goede implementatie daarvan is essentieel vanwege de invloed die het heeft op de processen, systemen…en dus de manier waarop medewerkers werken. Uit ervaring weten we dat een succesvol ICT-traject start met het creëren van draagvlak.

Realisatie van gebruikersadoptie is hierbij doorgaans een belangrijkere factor dan de technische implementatie.  Digitaal samenwerken is namelijk geen ICT-traject, maar een organisatieverandering die invloed heeft op de werkwijze van alle werknemers. Je kunt digitaal samenwerken wel faciliteren en stimuleren door het beschikbaar stellen van samenwerkingsomgevingen (zoals SharePoint, Google Apps en zaaksystemen), maar je zult vooral goed je werknemers moeten betrekken en begeleiden. Een valse start is vaak moeilijk in te halen.

De mensen van BECIS | DIOR zijn sterk in het opleiden en trainen van eindgebruikers. Zodat je medewerkers snel leren hoe ze met de nieuwe digitale tools kunnen werken en dit daadwerkelijk omarmen.

  • Quickscan & nulmeting
  • Lean- en verbetertrajecten
  • Processturing
  • Coaching

WHITEPAPER

White paper: 6 Factoren voor een succesvolle implementatie

Bij de overheid is de digitalisering in volle gang. Het gebruik van onlinediensten als MijnOverheid, E-factureren en digitaal zakendoen neemt toe. Hierbij staat het verbeteren van de dienstverlening richting burgers en ondernemers centraal.

White paper: 7 Stappenplan digitaal samenwerken en de AVG

Digitaal werken biedt verschillende voordelen ten opzichte van werken met papier. Zo kun je makkelijker samenwerken, heb je beter inzicht in versiebeheeren heb je een duidelijk overzicht wie bij welke informatie kan.

De ingebruikname van een nieuw systeem heeft veel impact op medewerkers (eindgebruikers): de dagelijkse routine gaat op de schop en de wijze waarop gewerkt kan drastisch veranderen. In hoeverre het systeem wordt omarmd door medewerkers en de implementatie succesvol is, hangt af van de gebruikersadoptie. In dit whitepaper behandelen we zes thema’s die van invloed zijn op de gebruikersadoptie bij de implementatie van een systeem. We benoemen succesfactoren en doen aanbevelingen waar direct mee aan de slag gegaan kan worden.

CASE