PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wil jij meerwaarde halen uit je digitale informatie? Onze mensen helpen je op diverse terreinen. Of het nu gaat om verandermanagement, duurzaam informatiebeheer of persoonlijke ontwikkeling via trainingen en workshops: onze adviseurs stellen altijd de gebruiker centraal en kijken zo verder dan de techniek, het proces en het systeem.

Ilona van der Linden

Adviseur en trainer

Via BECIS | DIOR ben ik met het traineeship informatie en verandermanagement begonnen als werkplekondersteuner of digicoach bij gemeente Den Haag. Dit was de perfecte plek om te leren hoe een gemeente omgaat met haar informatie en hoe je een nieuw systeem (Sharepoint) op grote schaal implementeert. Mijn vervolgopdracht was bij het archief van Rijkswaterstaat, waar ik leerde over informatie als eindproduct, namelijk een dossier met bij elkaar gezochte documenten. Het werd mij al snel duidelijk dat je met behulp van selectielijsten een waardering voor vernietigen of bewaren kon toevoegen, zodat het ordenen en schonen van informatie makkelijker wordt. Toen is bij mijzelf ook het kwartje gevallen: informatiemanagement is het managen van informatie van begin tot eind. Van de ambtenaar die zijn documenten nodig heeft voor zijn werk tot het wegwerken van gigantische archiefachterstanden voor de overdracht naar de regionale archieven.

Als adviseur roteer ik tussen verschillende opdrachten en opdrachtgevers, waardoor je veel verschillende werkplekken kunt vergelijken en verbeteren. Echter heb je wel de vaste basis van je mede-adviseurs bij BECIS | DIOR, waar je altijd bij terecht kan voor vragen of expertise. Na het traineeship kreeg ik ook de kans om mezelf verder te ontwikkelen als trainer. Ik merkte dat ik energie kreeg van uitleggen en begrijpbare voorbeelden aandragen. Onder begeleiding van het docententeam van DIOR geef ik nu trainingen op het gebied van Digitaal brainstormen, Zaakgericht werken, Nieuwe wet- en regelgeving binnen het vakgebied, Anonimiseren en Projectmanagement. Het leukste vind ik dat ik dit kan combineren met adviseren, waardoor ik mijn praktijkkennis kan omzetten in nieuwe workshops en trainingen.

ELINE GROENEWEGEN

Adviseur informatiebeheer

“Voor een gemeente is het geordend beheren en beschikbaar stellen van informatie aan burgers of instellingen belangrijk. Als adviseur informatiebeheer bij de gemeente Den Haag werk ik mee aan een project dat als doel heeft gegevens in kaart te brengen en transparanter te maken. Om deze gegevens te kunnen verzamelen, maken mijn collega’s en ik een ronde door de hele gemeente. We gaan dan met de ambtenaren van allerlei verschillende diensten in gesprek. Tijdens deze gesprekken hebben we het onder andere over het werk dat de afdeling uitvoert, de documenttypen die worden opgesteld en de applicaties die worden gebruikt.

De opgehaalde gegevens verwerken we in een informatieplattegrond. Met deze plattegrond maken we de organisatiestructuur, de werkprocessen en de informatiestromen van de verschillende afdelingen en teams inzichtelijk. Deze plattegrond dient als basis voor het opstellen van de informatiebeheerstrategie. Op deze manier werk ik als adviseur informatiebeheer ook mee aan de toekomst van Informatiebeheer bij de gemeente.”

MARJORIE VISSER 

Scrum Master

Voor mijn eerste opdracht als adviseur in opleiding ben ik begonnen als Scrum Master bij de gemeente Amsterdam. Hiervoor ben ik aangesloten bij een project dat zich bezighoudt met de doorontwikkeling van een nieuwe applicatie. De gemeente Amsterdam heeft een nieuwe applicatie ontwikkelt om het proces voor het verlenen van vergunningen gemakkelijker te maken. Mijn kerntaak als scrum master is het projectteam faciliteren in alles wat zij nodig hebben gedurende het project. Op deze manier werk ik nauw samen met de product owners en het ontwikkelteam naar mooie resultaten. 

Ik ben een ondernemend type die doelgericht en graag met mensen werkt. In de functie als Scrum Master kan ik mezelf daardoor helemaal vinden in deze opdracht en dit geeft mij tevens de gelegenheid om mijn vaardigheden op dit gebied verder te ontwikkelen. 

 

  

RENÉ DE JONG

Adviseur RDDI

Ik ben als adviseur werkzaam bij het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). Met dit programma werken we aan het toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. We doen dit door richtlijnen en gebruiksvriendelijke tools te ontwikkelen waarmee de Rijksorganisaties zelf aan de slag kunnen bij het verbeteren van hun informatiehuishouding.

Binnen dit programma ontwikkel ik, samen met de Rijksorganisaties, een handreiking ‘Actief openbaar maken doe je zo!’. Deze handreiking geeft ze informatie over wat er actief openbaar moet worden gemaakt, hoe zij dit moeten doen en wat er allemaal komt kijken bij de uitrol daarvan. Door samen te ontwikkelen met de Rijksorganisaties, sluit de handreiking aan bij hun wensen en behoeften. Ons uiteindelijke doel is om de Rijksoverheid te helpen haar werken op transparante wijze te doen, in verbinding met de samenleving waarvoor zij werkt.

Denny Schouten

Adviseur informatiebeheer

Sinds het najaar van 2019 werk ik voornamelijk bij Waternet als adviseur informatiebeheer. In die rol werk ik samen met collega adviseurs aan het moderniseren van het informatiebeheer van de organisatie. Zo vormen we het bestaande, vooral operationele, team DIV om tot een meer adviserende afdeling. Daarnaast werken we mee aan het ontwikkelen van een nieuwe samenwerkingsomgeving en de inrichting van diverse applicaties waarin informatie wordt beheerd.

Daarnaast voer ik kleinere projecten uit, zoals het opstellen van een selectielijst voor de Eerste Kamer en het opstellen van een kwaliteitssysteem voor een gemeentelijk samenwerkingsverband. Het werk verveelt daardoor nooit.

Waarom werken bij BECIS | DIOR de moeite waard is? Al sinds mijn start bij BECIS | DIOR in 2009 heb ik altijd uitdagende opdrachten gehad, die steeds weer anders zijn. Bij elke opdracht kan ik mijn kennis en kunde kwijt en doe ik nieuwe ervaring op. Wat mijn werk voor mij nog waardevoller maakt, is dat we binnen BECIS | DIOR worden gestimuleerd om ook intern projecten op te pakken. Van productontwikkeling tot procesverbetering: we werken allemaal samen en zijn actief betrokken bij de toekomst van BECIS | DIOR. En vooral belangrijk: onze inzet wordt gewaardeerd.

MARTIJN DOUMA

Projectmanager/trainer implementatie Mijn.sHL bij s’-Heerenloo

Martijn is sinds maart 2019 werkzaam als projectmanager/trainer bij het programma Mijn.sHL bij zorgorganisatie ’s Heeren Loo. ’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te zullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. De organisatie maakt zich op voor het digitale tijdperk, o.a. door te gaan werken in Mijn.sHL.

Met Mijn.sHL maakt de organisatie, voor de circa 16.000 medewerkers, de overstap naar het werken in de cloud met behulp van Office 365. Het doel van het programma is tweeledig. Het belangrijkste doel is om het samenwerken voor zorgverleners makkelijker en efficiënter te maken via o.a. Microsoft Teams. Daarnaast wil ’s Heeren Loo ook de veiligheid van cliëntgegevens vergroten. Bijvoorbeeld door het werken met persoonlijke accounts en het instellen van extra accountbeveiliging.

De werkzaamheden van Martijn zijn te verdelen in twee componenten. Als trainer verzorgt Martijn gebruikerstrainingen en demonstraties voor MT’s en als projectmanager is hij betrokken bij de implementatie van Mijn sHL in zeven regio’s. Concreet betekent dit dat Martijn de schakel is tussen de regionale projectteams en ICT en dat hij binnen die teams de rol als aanjager heeft.

ANNE VAN DER KOOIJ

Adviseur

Anne van der Kooij is als adviseur werkzaam bij Achmea Pensioenservices. Achmea Pensioenservices verzorgt de administratie voor diverse pensioenfondsen. Informatie over de opbouw en aanspraak op pensioenen moet over lange periodes beschikbaar zijn. Daarbij is de betrouwbaarheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van de informatie cruciaal. Anne helpt de organisatie om aan de hoge eisen te voldoen door het records management beleid te actualiseren en ervoor te zorgen dat dat beleid ook uitgevoerd wordt. Anne analyseert problemen en vraagstukken en geeft advies aan de organisatie en draagt bij aan het borgen van records management in de organisatie door een community op te bouwen van archiefbeheerders.’

JAN BOON

Informatiespecialist

Ik werk als informatiespecialist aan een opdracht voor de gemeente Haarlem. Hierbij maak ik met meerdere collega’s van BECIS deel uit van het gemeentelijke team Archiefbeheer, dat de opdracht heeft om alle nog niet overgebrachte analoge gemeentelijke archieven te inventariseren, selecteren en beschrijven, zodat ze kunnen worden overgebracht naar het Noord-Hollands Archief, de officiële archiefbewaarplaats van de Haarlemse statische archieven.

Naast de bewerking van de verschillende archieven neem ik op operationeel en tactisch niveau deel aan overleggen en adviseer ik de gemeente op basis van mijn archivistische vakkennis en ervaring als archivaris.

De belangrijkste uitdaging waar het team voor staat, is om uiterlijk op 1 oktober 2022 alle archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te kunnen overbrengen. Omdat de laatste ervaren gemeentelijke medewerkers vóór het einde van het traject met pensioen gaan, is het voor ons als externe medewerkers bovendien van belang om in de tussentijd zoveel mogelijk kennis te vergaren over de gemeente, de organisatie en de werkwijze, zodat wij ook op dat gebied het stokje van hen kunnen overnemen.

De kwaliteit van de verschillende archieven verschilt enorm, waardoor het werk afwisselend en interessant blijft. Maar het belangrijkste voor mij is toch dat de onderlinge sfeer in het team uitstekend is. Wel jammer dat, zoals bij veel opdrachtgevers, de kwaliteit van de koffie maar matig is.

TESSA KOELEWIJN

Adviseur implementatie Omgevingswet

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dat betekent voor gemeenten en omgevingsdiensten een radicale verandering in werkwijze. Als adviseur implementatie Omgevingswet help ik de gemeente Hoorn om deze verandering vorm te geven.

Samen met de gemeente kijk ik naar de werkprocessen rondom vergunningverlening en de automatisering van die processen. Hoe zorgen we ervoor dat de systemen en processen op tijd zijn afgesteld op de nieuwe mentaliteit van de Omgevingswet?

In gesprek met softwareleverancier Centric richten we het nieuwe systeem Centric Leefomgeving in. We kijken naar:

  • Optimale workflow van processen,
  • Zaakgericht werken,
  • Samenwerking met externe partners en de verbinding met het DSO,
  • Koppeling tussen interne afdelingen.

Zo zorgen we voor een soepel lopende vergunningverlening, zodat de inwoner zo snel mogelijk aan de slag kan.