WHITEPAPERS & ARTIKELEN

Whitepaper Robotic Process Automation

Niet alleen in fabrieken, maar ook in kantoren is er relatief veel eenvoudig repetitief werk. Ondanks dat de informatiestroom nu vaak volledig digitaal verloopt, zijn er nog steeds veel menselijke handelingen nodig in dit proces. Dat is waar Robotic Process Automation (RPA) kansen biedt.

Whitepaper AVG

Digitaal werken biedt verschillende voordelen ten opzichte van werken met papier. Zo kun je makkelijker samenwerken, heb je beter inzicht in versiebeheer en heb je een duidelijk overzicht wie bij welke informatie kan. Dit zijn enkele voorbeelden waarmee digitaal samenwerken de dienstverlening van jouw organisatie verbetert.

Whitepaper gebruikersadoptie

Bij de overheid is de digitalisering in volle gang. Het gebruik van online diensten als MijnOverheid, E-factureren en digitaal zakendoen neemt toe. Hierbij staat het verbeteren van de dienstverlening richting burgers en ondernemers centraal. Maar ook de interne organisatie komt aan bod in het digitaliseringstraject.

Whitepaper Systeemimplementatie

De ingebruikname van een nieuw systeem heeft veel impact op medewerkers (eindgebruikers): de dagelijkse routine gaat op de schop en de wijze waarop gewerkt kan drastisch veranderen. In hoeverre het systeem wordt omarmd door medewerkers en de implementatie succesvol is, hangt af van de gebruikersadoptie. In dit whitepaper behandelen we zes thema’s die van invloed zijn op de gebruikersadoptie bij de implementatie van een systeem. We benoemen succesfactoren en doen aanbevelingen waar direct mee aan de slag gegaan kan worden.