SERIOUS GAMING

Serious gaming: spelenderwijs omgaan met verandering

Heb je moeite om je medewerkers mee te nemen in een verandering? Merk je bijvoorbeeld dat ze weerstand bieden of weinig verantwoordelijkheid voelen? Dan biedt een innovatief bordspel van BECIS | DIOR de oplossing! Dit is een effectief leermiddel waarmee jouw medewerkers gemakkelijk nieuwe inzichten opdoen en spelenderwijs met de verandering om leren gaan.

Een zakelijk bordspel (serious game) is een innovatieve manier om medewerkers mee te nemen in een verandering. Het spel wordt ingezet om de overdracht van informatie te versterken. De speler kan volledig ingaan op het spelen, maar tegelijkertijd op een veilige manier nieuwe inzichten opdoen. Dit verhoogt niet alleen het leerrendement, maar vermindert ook weerstand. Serious gaming is dus een effectief leermiddel om in te zetten bij implementatie- en verandertrajecten.

Serious game op maat

Het spel kan zowel analoog als digitaal gespeeld worden. Wij hebben 1 algemeen en 2 specifieke bordspellen ontwikkeld, rondom de onderwerpen Omgevingswet en Informatiebewustzijn. Het algemene spel kunnen we volledig voor jouw organisatie op maat te maken over het onderwerp dat speelt. Hiervoor gaan we samen met jou in gesprek over de (leer)behoeften en doelen. Vervolgens koppelen wij je aan een adviseur die het spel op maat kan maken en de rol van begeleider op zich neemt.

Creatieve en ongedwongen manier 

De opdrachten op de spelkaarten zetten de spelers op een creatieve en ongedwongen manier aan het denken. Daarnaast zetten de kaarten aan tot het formuleren van vervolgacties en werkafspraken. Deze worden na het spel door de spelbegeleider samengevat in een ‘lessons learned-document’ waarvan de spelers eigenaar worden. Deze inzichten en gemaakte afspraken dienen als goede basis voor het vervolg in het implementatie- of verandertraject.

Interesse?

Ben je benieuwd naar wat een serious game kan betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact op via fionavanleeuwen@becis.nl of door te bellen naar 06-57 79 06 97. Wij denken graag met je mee tijdens een intakegesprek.

De Omgevingswet: het spel

De invoering van de Omgevingswet brengt voor medewerkers veel veranderingen met zich mee. Voor succesvolle implementatie in de organisatie is het van groot belang dat medewerkers voldoende kennis en begrip hebben van de Omgevingswet. Zowel inhoudelijk als wat dit voor het eigen werk gaat betekenen.

Het door BECIS|DIOR ontwikkelde bordspel kan op maat gemaakt worden op basis van de (leer)behoefte van de spelers. Zo kan er nadruk gelegd worden op kennis en feiten of juist op samenwerking en het creëren van draagvlak. Een combinatie van beiden is ook goed mogelijk.

Interesse? Neem dan contact op met sales.

Informatiebewustzijn: het spel

In veel implementatie- en verandertrajecten speelt het informatiebewustzijn van de gebruiker een grote rol. Gebruikers moeten (voor hun gevoel soms plots) actief na gaan denken over hun gedrag en verantwoordelijkheid met betrekking tot onderwerpen als documentbeheer, alertheid op cybercrime en het juist opslaan en delen van informatie.

Het door BECIS|DIOR ontwikkelde bordspel kan op maat gemaakt worden op basis van de (leer)behoefte van de spelers. Zo kan er nadruk gelegd worden op kennis en feiten omtrent specifieke onderwerpen van informatiebewust gedrag. Denk aan privacy en security, actieve openbaring of documentbeheer. Ook kan er nadruk gelegd worden op discussie en het creëren van draagvlak om actiever aan de slag te gaan met deze onderwerpen.

Interesse? Neem dan contact op met sales.