IMPLEMENTATIEONDERSTEUNING

Een succesvolle implementatie dankzij een doeltreffende aanpak

Het komt veel voor: organisaties die een nieuw systeem implementeren om hun dienstverlening doelmatiger en efficiënter in te richten. In de praktijk blijkt de helft van deze trajecten niet succesvol te zijn.

De redenen waarom zoveel ICT-projecten mislukken, lopen zeer uiteen: het project is vroegtijdig stopgezet, er is een te late oplevering, de kosten zijn overschreden of het eindresultaat voldoet niet aan de eisen en verwachtingen van de eindgebruikers. Met als gevolg dat de beloofde businesswaarden, zoals een hogere productiviteit, snellere processen, kostenreductie, betere service, risicoreductie, niet worden gerealiseerd.

BECIS | DIOR richt zich op de oorzaken

Digitaal samenwerken gaat veel verder dan alleen het implementeren van een systeem. Vaak wordt de implementatie tot doel verheven, terwijl we het slechts als middel moeten zien. Ook wordt te vaak te weinig aandacht besteed aan de gebruikerskant. Soms uit kostenoverweging en soms uit gebrek aan ervaring. De manier waarop wordt geïmplementeerd en de mate waarin de medewerkers hierbij worden betrokken, is de sleutel tot het succes die bepaalt in hoeverre er uiteindelijk digitaal en ketenoverschrijdend wordt samengewerkt.

“BECIS | DIOR heeft samen met gemeente Leusden een kwaliteitszorgsysteem opgezet. De samenwerking verliep soepel en prettig. De adviseurs van BECIS | DIOR waren flexibel inzetbaar, waardoor we het systeem snel konden opleveren.”

MADELON PIRRUCCIO-HOFMAN
Gemeente Leusden

Onze diensten

 

 • Quickscan en nulmetingen uitvoeren
 • Aanbesteding begeleiden
 • Businesscase ontwikkelen
 • Second opinion uitvoeren
 • Projectmanagement uitvoeren
 • Proof of concept (POC) begeleiden
 • Projectplan opstellen
 • De implementatie van zaakgericht werken begeleiden
 • Content classificeren
 • Data- en documentmigratie ondersteunen
 • Eindgebruikers opleiden en trainen
 • Gebruikersondersteuning bieden
 • Functioneel beheer

Deze professionals hebben wij in huis

 • Projectmanagers
 • Projectleiders
 • Interimmanagers
 • Projectondersteuners
 • Informatiemanagers/adviseurs/analisten/specialisten
 • Procesanalisten/adviseurs
 • Trainers/docenten
 • (Digi)coaches
 • Functioneel beheerders
 • Gebruikersondersteuners

Onze opdrachtgevers

 • 2College Tilburg
 • BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
 • Duiker Combustion Engineers
 • ERTMS
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Leusden
 • Gemeente Rotterdam
 • Ipse de Bruggen
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • ProRail
 • Raad voor de Rechtspraak
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Stichting Mitros