Innovaties in digitale informatie

 

Door een steeds verdergaande digitalisering vinden ingrijpende veranderingen plaats voor mens, maatschappij en werk. In deze veranderende wereld vervullen wij een schakelfunctie. Wij kijken verder dan de techniek of het systeem en stellen de gebruiker centraal. BECIS helpt organisaties om (digitale) innovaties te omarmen en informatie overal en altijd voor handen te hebben. Het creëren van draagvlak bij de medewerker en het managen van de impact op de business zijn hierbij essentieel. Wij ondersteunen, adviseren en ontzorgen over alle lagen van de organisatie. Omdat de mogelijkheden deze veranderingen binnen organisaties toe te passen ook snel veranderen, ondersteunt BECIS met advies, opleidingen en door inzet van onze young professionals.

‘Door de snelle technologische ontwikkelingen en de hoeveelheid keuzes die daaruit voortvloeien kunnen organisaties niet meer zonder een heldere visie en strategie over hoe zij informatiemanagement willen positioneren.’

Wat ons bindt

Elk mens is een talent dat zich kan ontwikkelen. Wij investeren in mensen, zo brengen wij kennis in beweging en groeien wij met onze mensen mee. Werkend leren en lerend werken is hiervan de basis. Door het continu ontwikkelen en delen van kennis geven wij invulling aan onze ambitie om de autoriteit te zijn op het gebied van informatiemanagement. Het zijn onze mensen, hun ervaring, hun creativiteit en eigenheid die BECIS maken tot wat het is: een organisatie die de opdrachtgevers voorop zet.

 

Geschiedenis

In 2005 is BECIS opgericht als project- en adviesbureau op het gebied van informatiemanagement. Na een snelle groei, heeft BECIS in 2011 een groot aandeel binnen DIOR Academy vergaard, waarmee de dienstverlening  aanzienlijk uitgebreid werd. Naast ons aanbod van vakinhoudelijk kundige adviseurs kan BECIS nu ook incompany trainingen aanbieden bij onze opdrachtgevers en onze collega’s goed adviseren en ondersteunen in het volgen van verdere vakinhoudelijke opleidingen. Per 1 januari 2015 is BECIS volledig eigenaar van DIOR Academy. Met onze ontwikkelprogramma’s BECIS Fundamental en BECIS Advanced bieden wij enthousiaste talenten de perfecte opleiding en kunnen zij uiteindelijk als volwaardig informatieadviseur bij onze opdrachtgevers optreden. Inmiddels werken er 100 collega’s bij BECIS, zowel bij het interne team alsmede als adviseurs op de projecten.

BECIS - mijlpalen

Voetafdruk

De adviseurs van BECIS reizen in beginsel per Openbaar Vervoer. Mochten de aard van de werkzaamheden of de projectlocatie vragen om ander vervoer, dan kan alleen worden gekozen uit een groene leaseregeling, wat betekent dat een auto een A-label draagt. Daarnaast is BECIS landelijk actief, maar proberen we altijd onze adviseurs in de eigen regio in zetten om de reistijd en -afstand zo laag mogelijk te houden. Op de kantoren van BECIS worden louter biologische producten gebruikt; van koffie tot schoonmaakmiddelen. Als adviesorganisatie op het gebied van digitalisering steekt BECIS de hand in eigen boezem en wordt het printen van documenten sterk ontmoedigd. Het weinige papier dat gebruikt wordt, draagt het FSC-keurmerk.

 

Sponsoring

Als maatschappelijk bewuste organisatie sponsort BECIS verenigingen met een maatschappelijk doel of een sportief-sociaal karakter. Zo hebben een groot aantal adviseurs meegedaan aan Serious Ambtenaar en doet een team mee aan de Dam-tot-Damloop voor het goede doel. Daarnaast zijn wij een Platinum-sponsor van het Rugbyclub WRC-Te Werve, waarmee wij deze leuke sport onder de aandacht brengen en een gezonde levensstijl en teamspirit willen stimuleren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Er is dringend behoefte aan een ethisch kader dat als leidraad kan dienen bij het borgen van de privacy en autonomie van burgers. Welke leiderschapsrol hebben bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hierin? Tijdens een Public Leadership Challenge heeft BECIS samen met de Public Leadership Foundation gezocht naar oplossingen voor dit vraagstuk. MAD (Making A Difference) Leiderschap stond centraal:  samen met professionals, academici en studenten gingen wij de uitdaging aan en maakten wij het verschil. De Public Leadership Challenge is een mini-denktank: professionals, studenten en academici komen bijeen om vooraanstaande stakeholders uit het veld te adviseren over welk leiderschap zij aan de dag moeten leggen om te zorgen voor een inclusieve digitale samenleving.