Gebruikersadoptiecyclus

De eindgebruiker centraal stellen met de gebruikersadoptiecyclus

BECIS|DIOR beschouwt het centraal stellen van de gebruiker als een essentiële voorwaarde voor een succesvolle verandering. Voor medewerkers is een nieuwe manier van werken namelijk vaak een enorme overgang. Als je zeker wilt zijn dat de gebruiker met een nieuw systeem of nieuwe aanpak zijn werk kan blijven doen (of zelfs effectiever kan werken), is alleen het geven van een presentatie of een goede inrichting van het nieuwe systeem niet voldoende. Sterker nog: het niet actief betrekken van de gebruiker bij de overgang naar het nieuwe systeem, vergroot de kans dat hij deze overgang helemaal niet ziet zitten.  

Om de gebruiker gedurende het hele implementatietraject centraal te stellen, heeft BECIS|DIOR een unieke aanpak ontwikkeld die zich vertaalt in een toolkit: de gebruikersadoptiecyclus. Deze toolkit bevat tools die onze adviseurs helpen om de gebruikersadoptiecyclus per fase te doorlopen en commitment van gebruikers in iedere fase te realiseren: op operationeel, tactisch én strategisch niveau. De essentie van de BECIS|DIOR-visie is dat de gebruiker centraal moet staan in het gebruikersadoptie- en veranderproces. Om dit te realiseren houden we niet alleen rekening met commitment bij de eindgebruiker, maar maken we ook passend onderscheid in gebruikerstypen en stijlen. Bij BECIS|DIOR dragen we de visie dat de ene gebruiker de andere niet is: hiermee moet in de uitvoering rekening worden gehouden. Zo kunnen we een gericht implementatietraject opstellen dat past bij een organisatie: dát is de gebruikersadoptiecyclus.

Meer lezen over de gebruikersadoptiecyclus? In dit artikel beantwoorden directeur Hans Cordfunke en adviseur en projectleider Dyantha Boxum een aantal belangrijke vragen hierover.

Waarom de BECIS | DIOR gebruikersadoptiecyclus? In het kort:

  • De gebruikersadoptiecyclus geeft BECIS | DIOR-adviseurs (in opleiding) de handvatten om maatwerk te leveren en deze aanpak toe te passen op een manier die bij de opdrachtgever past. 
  • BECIS | DIOR-adviseurs (in opleiding) dragen de verandering uit en spelen in op signalen uit de organisatie – op operationeel, tactisch én strategisch niveau.
  • Persoonlijke aandacht voor de medewerkers die de training en ondersteuning het meest nodig hebben en daarbij ook aandacht voor de verschillende leerstijlen en persoonlijkheidskleuren van medewerkers (gebruikerstypen). Zo kan een BECIS | DIOR-adviseur (in opleiding) een gericht opleidingstraject inrichten om de eindgebruikers mee te nemen.
  • De gebruikersadoptiecyclus heeft verschillende gelaagdheden. Door de gelaagdheid projectmatig creëren kan de BECIS | DIOR-adviseur (in opleiding) precies zien hoever de implementatie is, en welke stappen er zijn doorlopen om de gebruiker erbij te betrekken (gelaagdheid projectmatig creëren). Door daarin gericht vragen te stellen, kan hij of zij ook precies zien wat er ontbreekt en wat er nog gedaan moet worden.
  • BECIS | DIOR-adviseurs (in opleiding) zijn multi-inzetbare krachten die geselecteerd zijn op hun capaciteit om snel informatie op te nemen en hiermee aan de slag te gaan.

Opdrachtgevers

  • Havenbedrijf Rotterdam: Office365-adoptie

Medewerkers

Amber: “Mijn meerwaarde binnen een organisatie is dat ik als adviseur in opleiding zeer gericht ben op de gebruikersadoptie. De combinatie van affiniteit met IT-systemen en communicatieve vaardigheden is een belangrijke toegevoegde waarde van BECIS | DIOR-adviseurs en een reden voor organisaties om ons in te huren.”

Dyantha: “Binnen de gebruikersadoptiecyclus staat de eindgebruiker echt centraal. Deze aanpak biedt de adviseur (in opleiding) handvaten om maatwerk te leveren, in plaats van een vast stappenplan. Met deze handvaten kan er een gericht implementatietraject worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de eindgebruiker het nieuwe systeem zo effectief mogelijk kan en wil overnemen. Als projectleider van het ontwikkelen van de gebruikersadoptiecyclus vind ik juist dit maatwerk belangrijk om de eindgebruiker en opdrachtgever optimaal te ondersteunen, op een manier die bij hen past.”