WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

Samen helpen we organisaties bij hun digitale transformatie

Sluit je aan bij BECIS|DIOR, dan maken we samen het verschil.

Welke vacature past bij jou?

Zit jouw baan er niet tussen?

Als ambitieuze ‘young professional’ laat jij het daar natuurlijk niet bij zitten. Stuur ons je open sollicitatie, voorzien van cv en motivatie. Zien wij raakvlakken en mogelijkheden? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek. Want bij BECIS|DIOR zijn we altijd op zoek naar ambitieuze talenten!

Open sollicitatie

WERKEN BIJ BECIS | DIOR

Een vraag? Wij beantwoorden hem graag!

NEEM CONTACT OP
.

werken bij Becis

Succesverhalen van onze talenten

De afgelopen jaren zagen we veel van onze talenten opbloeien tot volwaardige professionals in hun vakgebied. Kandidaten die hun plek vonden bij mooie opdrachtgevers. En daar zijn we meer dan trots op!

TESTIMONIALS

amber wijnker

AMBER WIJNKER

Coördinator werkplekondersteuning

“Bij gemeente Den Haag ben ik coördinator werkplekondersteuning voor de uitrol van Windows 10. Deze implementatie raakt de hele gemeente, waardoor ik te maken krijg met veel verschillende afdelingen en belanghebbenden. Om de uitrol tot een succes te maken, werk ik samen met de implementatiemanagers van alle diensten. Deze opdracht geeft mij de kans om mijn vaardigheden op het vlak van organisatie, communicatie, coördinatie en planning verder te ontwikkelen.“

ELINE GROENEWEGEN

Adviseur informatiebeheer

“Voor een gemeente is het geordend beheren en beschikbaar stellen van informatie aan burgers of instellingen belangrijk. Als adviseur informatiebeheer bij de gemeente Den Haag werk ik mee aan een project dat als doel heeft gegevens in kaart te brengen en transparanter te maken. Om deze gegevens te kunnen verzamelen, maken mijn collega’s en ik een ronde door de hele gemeente. We gaan dan met de ambtenaren van allerlei verschillende diensten in gesprek. Tijdens deze gesprekken hebben we het onder andere over het werk dat de afdeling uitvoert, de documenttypen die worden opgesteld en de applicaties die worden gebruikt.

De opgehaalde gegevens verwerken we in een informatieplattegrond. Met deze plattegrond maken we de organisatiestructuur, de werkprocessen en de informatiestromen van de verschillende afdelingen en teams inzichtelijk. Deze plattegrond dient als basis voor het opstellen van de informatiebeheerstrategie. Op deze manier werk ik als adviseur informatiebeheer ook mee aan de toekomst van Informatiebeheer bij de gemeente.”

RENÉ DE JONG

Adviseur RDDI

Ik ben als adviseur werkzaam bij het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). Met dit programma werken we aan het toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. We doen dit door richtlijnen en gebruiksvriendelijke tools te ontwikkelen waarmee de Rijksorganisaties zelf aan de slag kunnen bij het verbeteren van hun informatiehuishouding.

Binnen dit programma ontwikkel ik, samen met de Rijksorganisaties, een handreiking ‘Actief openbaar maken doe je zo!’. Deze handreiking geeft ze informatie over wat er actief openbaar moet worden gemaakt, hoe zij dit moeten doen en wat er allemaal komt kijken bij de uitrol daarvan. Door samen te ontwikkelen met de Rijksorganisaties, sluit de handreiking aan bij hun wensen en behoeften. Ons uiteindelijke doel is om de Rijksoverheid te helpen haar werken op transparante wijze te doen, in verbinding met de samenleving waarvoor zij werkt.

MARTIJN DOUGMA

Projectmanager/trainer implementatie Mijn.sHL bij s’-Heerenloo

Martijn is sinds maart 2019 werkzaam als projectmanager/trainer bij het programma Mijn.sHL bij zorgorganisatie ’s Heeren Loo. ’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te zullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. De organisatie maakt zich op voor het digitale tijdperk, o.a. door te gaan werken in Mijn.sHL.

Met Mijn.sHL maakt de organisatie, voor de circa 16.000 medewerkers, de overstap naar het werken in de cloud met behulp van Office 365. Het doel van het programma is tweeledig. Het belangrijkste doel is om het samenwerken voor zorgverleners makkelijker en efficiënter te maken via o.a. Microsoft Teams. Daarnaast wil ’s Heeren Loo ook de veiligheid van cliëntgegevens vergroten. Bijvoorbeeld door het werken met persoonlijke accounts en het instellen van extra accountbeveiliging.

De werkzaamheden van Martijn zijn te verdelen in twee componenten. Als trainer verzorgt Martijn gebruikerstrainingen en demonstraties voor MT’s en als projectmanager is hij betrokken bij de implementatie van Mijn sHL in zeven regio’s. Concreet betekent dit dat Martijn de schakel is tussen de regionale projectteams en ICT en dat hij binnen die teams de rol als aanjager heeft.

ANNE VAN DER KOOIJ

Anne van der Kooij is als adviseur werkzaam bij Achmea Pensioenservices. Achmea Pensioenservices verzorgt de administratie voor diverse pensioenfondsen. Informatie over de opbouw en aanspraak op pensioenen moet over lange periodes beschikbaar zijn. Daarbij is de betrouwbaarheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van de informatie cruciaal. Anne helpt de organisatie om aan de hoge eisen te voldoen door het records management beleid te actualiseren en ervoor te zorgen dat dat beleid ook uitgevoerd wordt. Anne analyseert problemen en vraagstukken en geeft advies aan de organisatie en draagt bij aan het borgen van records management in de organisatie door een community op te bouwen van archiefbeheerders.’

JAN BOON

Informatiespecialist

Ik werk als informatiespecialist aan een opdracht voor de gemeente Haarlem. Hierbij maak ik met meerdere collega’s van BECIS deel uit van het gemeentelijke team Archiefbeheer, dat de opdracht heeft om alle nog niet overgebrachte analoge gemeentelijke archieven te inventariseren, selecteren en beschrijven, zodat ze kunnen worden overgebracht naar het Noord-Hollands Archief, de officiële archiefbewaarplaats van de Haarlemse statische archieven.

Naast de bewerking van de verschillende archieven neem ik op operationeel en tactisch niveau deel aan overleggen en adviseer ik de gemeente op basis van mijn archivistische vakkennis en ervaring als archivaris.

De belangrijkste uitdaging waar het team voor staat, is om uiterlijk op 1 oktober 2022 alle archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te kunnen overbrengen. Omdat de laatste ervaren gemeentelijke medewerkers vóór het einde van het traject met pensioen gaan, is het voor ons als externe medewerkers bovendien van belang om in de tussentijd zoveel mogelijk kennis te vergaren over de gemeente, de organisatie en de werkwijze, zodat wij ook op dat gebied het stokje van hen kunnen overnemen.

De kwaliteit van de verschillende archieven verschilt enorm, waardoor het werk afwisselend en interessant blijft. Maar het belangrijkste voor mij is toch dat de onderlinge sfeer in het team uitstekend is. Wel jammer dat, zoals bij veel opdrachtgevers, de kwaliteit van de koffie maar matig is.

Ronald bruinsma

Ronald Bruinsma

Informatiespecialist

Momenteel werk ik bij de gemeente Langedijk. Deze gemeente gaat per eind 2019 ambtelijk fuseren met de gemeente Heerhugowaard. Ter voorbereiding hierop ben ik bezig geweest met het wegwerken van archiefmateriaal dat afkomstig is vanuit allerlei afdelingen bij de gemeente Langedijk. Dit was nodig omdat per 2 september, vooruitlopend op de fusie, een groot deel van de medewerkers maar ook het archief van de gemeente Langedijk verhuisde naar Heerhugowaard.

Zowel de gemeente Heerhugowaard als Langedijk werken allebei met een eigen Corsa omgeving. Straks in de nieuwe setting zal dat voorlopig ook zo blijven. Daarnaast zal een nieuwe archiefregistratie voor de ambtelijke fusie organisatie aan deze twee bestaande registraties worden toegevoegd.

De duur van mijn inzet is afhankelijk van wat er allemaal loskomt vanuit de organisatie. Zelfs op de laatste werkdag in het gemeentehuis van Langedijk is nog voor 3 meter aan archiefwaardig materiaal aangeleverd. Door voortschrijdend inzicht is er nu ook besloten dat ik naast het wegwerken van archiefwaardig materiaal, tevens de selectielijst 2020 moet gaan samenstellen. Sinds 2 september ben ik werkzaam in het Huis van de Gemeente Heerhugowaard waar alle DIV werkzaamheden naar toe zijn verplaatst vanuit de gemeente Langedijk. Het is uiteindelijk de bedoeling dat al het archiefwaardig materiaal is weggewerkt en dat de nieuwe fusie organisatie bij wijze van spreken met schoon schip verder kan.

Ga aan de slag bij

Volg ons en blijf op de hoogte via onze social media!