Digitaal Samenwerken

Hoe krijg ik mijn medewerkers mee in de verandering?


Samenwerken is het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen van een groep of collega. Digitaal samenwerken is het inzetten van techniek om deze samenwerking te faciliteren. Digitaal werken biedt volop mogelijkheden om de dienstverlening van uw organisatie te verbeteren.

 

Een goede implementatie is daarbij essentieel: het heeft namelijk invloed op processen, systemen en het werk van mensen. Digitaal samenwerken kun je faciliteren en zelfs stimuleren door het beschikbaar stellen van digitale samenwerkingsomgevingen (zoals bijvoorbeeld SharePoint, Google Apps en zaaksystemen). Digitaal samenwerken is geen ICT-traject, maar een organisatieverandering. Uit een grondige Business Analyse kan blijken dat met Digitaal Samenwerken uw dienstverlening wordt verbeterd. Wij zijn sterk in het opleiden en trainen van uw medewerkers om met de nieuwe digitale tools te werken.

Quick scan & nulmeting

Lean- en verbetertrajecten

Processturing

Coaching

White paper:
6 Factoren voor een succesvolle implementatie.

Bij de overheid is de digitalisering in volle gang. Het gebruik van online diensten als MijnOverheid, E-factureren en digitaal zakendoen neemt toe. Hierbij staat het verbeteren van de dienstverlening richting burgers en ondernemers centraal. Maar ook de interne organisatie komt aan bod in het digitaliseringstraject.

Download hier de whitpaper

Case:
Provincie Fryslân

Implementatie DielPlak (Sharepoint Online)

Wij hebben met behulp van de inzet van trainers en digi-coaches de implementatie van DielPlak tot een succes gemaakt. De ingebruikname van DielPlak had veel impact op medewerkers: de dagelijkse routine ging op de schop en de wijze waarop gewerkt moest worden veranderde drastisch. De verwachtingen van medewerkers die met het nieuwe systeem gingen werken, waren hoog. Of Dielplak zou worden omarmd door de medewerkers hing af van de gebruiksvriendelijkheid en de begeleiding van de medewerkers bij de implementatie.

 

Persoonlijke ondersteuning op de werkvloer
Ook Provincie Fryslân heeft zich gerealiseerd dat je medewerkers actief moet betrekken bij de implementatie van een systeem. Om de gebruikersadoptie te realiseren hebben wij ons op de ondersteuning gericht daar waar de medewerkers deze het meest nodig hebben: op de werkvloer. Door middel van E-learning en klassikale trainingen hebben we de medewerkers kennis laten maken met het systeem. Hierdoor konden zij direct efficiënter samenwerken. Daarnaast hebben wij voor specifieke doelgroepen Toolkits op maat gemaakt. Op hoofdniveau werken met een gestandaardiseerd systeem zorgt voor overzicht, maar het is niet altijd mogelijk een bestaande en succesvolle werkwijze te kopiëren naar alle afdelingen. Daarom is de mogelijkheid tot personalisering belangrijk. Tenslotte hebben onze adviseurs standaard werkafspraken en ondersteuningsmateriaal opgesteld.

 

Individuele aanpak en goede afspraken
Onze aanpak is altijd individueel en persoonlijk en onze trajecten worden aangepast aan uw organisatie en we leveren persoonlijke en intensieve werkplekbegeleiding aan uw medewerkers. Dit bevordert de acceptatie en effectief gebruik van een nieuw systeem. Er is veel aandacht en tijd voor de medewerkers die de training het meest nodig hebben.

ProRail

Digitaal samenwerken bij ProRail.

Van 2014 tot 2017 hebben wij ons gericht op de realisatie van digitaal werken bij ProRail. Wij hebben een nieuwe generieke organisatie brede digitale (samen)werkingsomgeving ingevoerd, rekening houdend met zowel een technische als organisatorische componenten.
Lees hier alles over de case>

Blog:
De weg naar succes.

Investeren in de mens: dé sleutel voor een succesvolle digitalisering. Wij proberen zo volledig mogelijk te voorzien in de ondersteuning van de medewerkers door hen te motiveren, te stimuleren én persoonlijk te begeleiden om dit project tot een groot succes te maken!

Lees hier het blog