De nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) treedt op 25 mei 2018 in werking. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Ministeries en gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG. DIOR werkt in deze workshop met het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inhoud
– Bewustwording
– Rechten van betrokkenen
– Overzicht verwerkingen
– Data protection impact assessment
– Privacy by design & privacy by default
– Functionaris voor de gegevensbescherming
– Meldplicht datalekken
– Bewerkersovereenkomsten
– Leidende toezichthouder
– Toestemming

Schrijf je direct in