De afgelopen paar maanden hebben voor ons, tien informatieadviseurs in opleiding bij BECIS, in het teken gestaan van jezelf uitdagen en ontwikkelen. Om deze periode mooi af te sluiten en te vieren dat we ons opleidingsjaar hebben behaald, kregen we de opdracht om een event te organiseren. In dit event zou kennis, innovatie, inspiratie en natuurlijk het behalen van ons diploma centraal komen te staan. We zijn gezamenlijk als groep aan de slag gegaan om een mooi programma neer te zetten voor deze dag.

Op woensdag 4 oktober was het zo ver. Het event waar we – naast onze huidige opdracht – een tijd lang hard (met soms wat pijn en moeite) aan hebben gewerkt. Het programma dat wij hebben ontwikkeld, was opgedeeld in drie onderdelen. Als eerst een interactief gedeelte over het succesvol implementeren van veranderingen, gepresenteerd door twee adviseurs in opleiding. Hierna Lykle de Vries met een lezing over Blockchain en tot slot de diploma-uitreiking met als afsluiting een gezellige borrel.

Tijdens de eerste sessie ‘succesvol implementeren van veranderingen’ werd kort door twee mede adviseurs in opleiding verteld waarom er bij hun opdracht sprake is van het succesvol implementeren van verandering. Nadat de twee adviseurs hun eigen opinie hierover hadden gedeeld, was het publiek aan de beurt om hun gedachten hierover te delen. Op de vraag ‘Wat maakt implementatie succesvol?’ gaf het publiek antwoorden als: tijd, geduld, aandacht, herhaling, goede regie en participatie. Een andere vraag die opkwam tijdens de discussie was;  ‘Hoe ga je om met niveau verschillen in digitale vaardigheden?’ De een vond dat je early adapters in moet zetten als ambassadeurs. De ander vertelde dat je vooraf het kennisniveau van je doelgroep moet testen en daarop in moet spelen. Tot slot benadrukte iemand uit het publiek dat er ook een ondergrens is. Kan je iemand bijvoorbeeld ondersteuning verlenen op het gebied van SharePoint Online, wanneer diegene niet of nauwelijks over computervaardigheden beschikt?

Na een korte pauze was Lykle de Vries aan het woord over Blockchain. Volgens Lykle gaat Blockchain een grote rol spelen in de toekomst. Blockchain is afkomstig van de technologie die wordt gebruikt bij de Bitcoin. Blockchain is een vorm van database beheer in een keten van blokken, met in die blokken informatie (zoals timestamps) over transacties die hebben plaats gevonden. Wat blockchain interessant maakt, is dat de informatie in deze blokken vrijwel niet te manipuleren is en daarnaast geen tussenkomst nodig is van derde partijen. Op dit moment wordt blockchain voornamelijk gebruikt voor online valuta zoals Bitcoin, Ripple, Gulden, Etherium, etc, maar verwacht wordt dat deze techniek ook een grote rol gaat spelen binnen overheidsinstellingen, logistiek en de zorg.
Afsluitend vond de diploma uitreiking plaats, om te vieren dat we allemaal het opleidingsjaar met succes hebben volbracht. Onze leidinggevende Judith heeft iedereen met een persoonlijk verhaal de diploma’s overhandigd, waar we vervolgens met z’n alle op hebben geproost.

Graag willen we nogmaals iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft begeleid en getraind! Natuurlijk willen we ook iedereen bedanken die er op een andere manier bij betrokken was. We hopen dat jullie er net zo van hebben genoten als wij dat hebben gedaan.