BECIS en Public Leadership Foundation slaan hun handen ineen om samen een Public Leadership Challenge te organiseren! Met deze Challenge voorzien we verschillende stakeholders van advies rond het vraagstuk van de autonome, inclusieve digitale samenleving. Professionals, studenten en geïnteresseerden vanuit verschillende disciplines laten in één dag zien welk leiderschap getoond moet worden om het centrale vraagstuk te beantwoorden.

Het vraagstuk van autonomie neemt een belangrijker plaats in naarmate technologie meer beslissingen voor mensen voorsorteert, invult of overneemt. We worden steeds minder kritisch op de informatie die we tot ons nemen en de informatie die we delen. In hoeverre kunnen burgers zich ongehinderd ontwikkelen als algoritmen het gedrag stuurt en registreert? Continue monitoring door IoT schuren tegen onze autonomie aan. Het web creëert (on)bedoelt talloze (afgesloten) gemeenschappen waar alleen gelijkgestemden welkom zijn en waar nauwelijks echte discussie plaatsvindt. Daarbij komt dat het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid zich in toenemende mate inspannen in om ons gedrag te sturen (manipulatie, paternalisme, nudging). Onze keuzevrijheid, autonomie en vrijheid van meningsuitin­­­­g komt onder druk te staan. Dit actuele maatschappelijke thema moet hoog op de agenda komen.

Wil je dit Event volgen? Houd dan onze LinkedIn en/of Facebook  pagina in de gaten!