Analyse op maat

 

In 2021 treed de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid alle wetten en regels rond de leefomgeving. Hierdoor ontstaat meer ruimte om op lokaal niveau eigen afwegingen te maken. Dit vraagt een manier van werken die voor overheden anders is: integraal, in samenhang en met afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. En het is de bedoeling dat overheden plannen en beleid maken, uitvoeren en evalueren in samenwerking met de samenleving.

Wij gaan graag met je aan de slag om deze nieuwe manier van samenwerken vorm te geven. De veranderopgave is voor iedere organisatie anders maar de strekking is hetzelfde: integraal werken, weten wat er in de omgeving gebeurt en de processen aanpassen. De verandering is vaak moeilijk voor te stellen en door de omvang van de opgave snappen wij dat het moeilijk is om te bepalen waar je moet beginnen.

Lees in ons kennismagazine alles over de Omgevinsgwet

Quickscan Omgevingswet

Middels de 4-daagse quickscan van BECIS krijg je als organisatie een helder inzicht in de huidige stand van zaken en de stappen die je moet ondernemen om te voldoen aan de Omgevingswet.

Wij zoomen in alle onderdelen van de transitie en tijdens een bijeenkomst bespreken we de resultaten uit de scan. Wij kunnen systemen (her)inrichten en processen stroomlijnen. Tevens ondersteunen en trainen wij de medewerkers op de werkvloer in de nieuwe integrale manier van samenwerken. Daarbij maken wij onder andere gebruik spelsimulatie en van de kennis uit de eigen organisatie. Onze werkwijze is persoonlijk en praktisch.

Simulatie

Hoe kan een gemeente met de implementatie van de Omgevingswet echt vernieuwend gaan (samen)werken? Een spelsimulatie geeft afdelingshoofden en medewerkers van gemeenten de handvatten om deze vraag te beantwoorden. Met de simulatie geven wij een beter beeld van wat integraal werken van de medewerkers verlangt.

De aanpak
Wij hebben een spelsimulatie ontwikkeld waarin een casus wordt voorgelegd met daarin verschillende rollen en scenario’s. De simulatie is in iedere gemeente toepasbaar. Het spelen laat mensen ervaren hoe het is om gezamenlijk afwegingen te maken. Na afloop van de simulatie is voor iedereen duidelijk wat de nieuwe manier van werken betekent en wat er voor cultuuromslag nodig is om de implementatie tot een succes te maken.