Case: Provincie Fryslân

Implementatie DielPlak (Sharepoint Online)
Wij hebben met behulp van de inzet van trainers en digi-coaches de implementatie van DielPlak tot een succes gemaakt. De ingebruikname van DielPlak had veel impact op medewerkers: de dagelijkse routine ging op de schop en de wijze waarop gewerkt moest worden veranderde drastisch. De verwachtingen van medewerkers die met het nieuwe systeem gingen werken, waren hoog. Of Dielplak zou worden omarmd door de medewerkers hing af van de gebruiksvriendelijkheid en de begeleiding van de medewerkers bij de implementatie.[

Persoonlijke ondersteuning op de werkvloer
Ook Provincie Fryslân heeft zich gerealiseerd dat je medewerkers actief moet betrekken bij de implementatie van een systeem. Om de gebruikersadoptie te realiseren hebben wij ons op de ondersteuning gericht daar waar de medewerkers deze het meest nodig hebben: op de werkvloer. Door middel van E-learning en klassikale trainingen hebben we de medewerkers kennis laten maken met het systeem. Hierdoor konden zij direct efficiënter samenwerken. Daarnaast hebben wij voor specifieke doelgroepen Toolkits op maat gemaakt. Op hoofdniveau werken met een gestandaardiseerd systeem zorgt voor overzicht, maar het is niet altijd mogelijk een bestaande en succesvolle werkwijze te kopiëren naar alle afdelingen. Daarom is de mogelijkheid tot personalisering belangrijk. Tenslotte hebben onze adviseurs standaard werkafspraken en ondersteuningsmateriaal opgesteld.

Individuele aanpak en goede afspraken
Onze aanpak is altijd individueel en persoonlijk en onze trajecten worden aangepast aan uw organisatie en we leveren persoonlijke en intensieve werkplekbegeleiding aan uw medewerkers. Dit bevordert de acceptatie en effectief gebruik van een nieuw systeem. Er is veel aandacht en tijd voor de medewerkers die de training het meest nodig hebben.

Blog: De weg naar succes.

Investeren in de mens: dé sleutel voor een succesvolle digitalisering. Wij proberen zo volledig mogelijk te voorzien in de ondersteuning van de medewerkers door hen te motiveren, te stimuleren én persoonlijk te begeleiden om dit project tot een groot succes te maken!