De inzet van digi-coaches

 

Organisaties maken steeds meer gebruik van nieuwe ICT-oplossingen. Denk daarbij aan oplossingen als SharePoint, zaaksystemen, digitale vergadersystemen en tablets. Dat zorgt voor veranderingen die een flinke impact hebben op diverse facetten van de organisatie. Ze hebben gevolgen voor de manier waarop medewerkers werken en de vaardigheden die zij nodig hebben. Door middel van de inzet van young professionals als digi-coach kunt u de medewerkers goed voorbereiden en begeleiden bij de verandering.

De meerwaarde

BECIS kijkt wat past bij uw medewerkers en uw organisatie. Klassikale training ondersteund door e-learning is vaak een voordehand liggende oplossing. In de praktijk blijkt vaker dat dit niet voldoende is. Veranderen is een continu proces, een reeks aan activiteiten die er samen voor zorgen dat medewerkers de nieuw geïntroduceerde ICT-oplossing gaan omarmen. Om deze gebruikersadoptie te realiseren richt BECIS zich op de ondersteuning daar waar uw medewerkers deze het meest nodig hebben, op de werkvloer. BECIS zet digi-coaches in om uw medewerkers op de werkvloer te ondersteunen in het gebruik van de nieuwe ICT-oplossing. BECIS maakt hierbij gebruik van young professionals, jonge enthousiaste adviseurs in opleiding die middenin de digitale samenleving staan en uw medewerkers met passie begeleiden. Deze adviseurs zijn de eerste dagen na introductie van het systeem aanwezig om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. Zij bieden een waardevolle aanvulling op de trainingen door:
• fysiek aanwezig te zijn (laagdrempelig om vragen te stellen)
• het direct kunnen beantwoorden van individuele vragen van medewerkers (eindgebruiker wordt direct gehoord)
• problemen direct ter plekke oplossen. (eindgebruiker kan verder)
De praktijk wijst uit dat de gebruikersadoptie hierdoor fors stijgt. Bijkomend positief effect is dat uw vaste medewerkers – projectmedewerkers en beheerders – niet overbelast worden en zich volledig kunnen richten op hun overige taken en verantwoordelijkheden.

“De meerwaarde van adviseurs in opleiding van BECIS in vergelijking met andere adviesbureaus is dat de adviseurs in opleiding van BECIS hoog zijn opgeleid. Voordat zij aan de slag gaan, worden zij intensief vaktechnisch geschoold bij DIOR Academy.”

 

ARIE VINK
gemeente Harderwijk

Voordelen

• Verlengde begeleiding tot op de werkvloer met minimale werkonderbreking.
• Het proactief kunnen inspelen op signalen tijdens de gebruikerstraining.
• Het ter plekke kunnen oplossen van problemen en vragen.
• Aandacht voor uw medewerkers die de training het meest nodig hebben.
• Laagdrempelige training doordat medewerkers en floorwalker(s) elkaar al kennen.
• Bevordert de acceptatie en effectief gebruik bij uw medewerkers.
• Uw vaste medewerkers, zoals projectmedewerkers en beheerders worden niet overbelast en kunnen zich richten op hun hoofdwerkzaamheden.

 

Opdrachtgevers

ProRail
• Gemeente Culemborg
• Gemeente Den Haag
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Provincie Friesland / Fryslân