Implementatie ondersteuning

Dagelijks worden organisaties geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van het verhogen van de dienstverlening, een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering. Digitaal en keten overschrijdend samenwerken helpt om deze problematiek doeltreffend aan te pakken. Echter waar vaak overheen wordt gestapt is dat digitaal samenwerken veel meer is dan alleen het implementeren van een systeem. Vaak zien we dan ook dat het implementeren van een systeem tot doel wordt verheven, terwijl het slechts als een middel gezien zou moeten worden. Of dat te weinig (soms uit kostenoverweging) aandacht wordt besteed aan de gebruikerskant.

In de praktijk ziet BECIS-implementatietrajecten voor digitaal samenwerken moeizaam verlopen of zelfs totaal mislukken. Uit onderzoek van EY blijkt dat veel ICT-implementatieprojecten mislukken. Bijna de helft van alle ICT-projecten wordt niet succesvol afgerond. De redenen lopen hiervoor lopen uiteen: het project wordt vroegtijdig stopgezet, te latere oplevering, kostenoverschrijding, de toepassing blijkt bijvoorbeeld niet te werken in de praktijk of het eindresultaat voldoet niet aan de eisen en verwachtingen van de eindgebruikers of de business. Impact van het falen van het implementatietraject is dat de uiteindelijke beloofde business waarden niet worden gerealiseerd zoals een hogere productiviteit van medewerkers, snellere processen, kostenreductie, betere servicekwaliteit en risico reductie

“BECIS heeft samen met de gemeente Leusden een kwaliteitszorgsysteem opgezet. De samenwerking verliep heel soepel en prettig. De adviseurs van BECIS waren zeer flexibel inzetbaar, wat de snelheid van de oplevering ten goede kwam.”

 

MADELON PIRRUCCIO – HOFMAN
gemeente Leusden

Onderdelen

• Quick scan en nulmetingen
• Begeleiden bij aanbesteding
• Ontwikkelen van een business case
• Uitvoeren van second opinion
• Uitvoeren van projectmanagement
• Begeleiden bij proof of concept (poc)
• Opstellen van projectplan
Begeleiden van implementatie zaakgericht werken
• Classificatie van content
• Ondersteuning bij data- en documentmigratie
Opleiding en training eindgebruikers
• Gebruikersondersteuning
• Functioneel beheer

 

Deze professionals hebben wij in huis

• Projectmanagers
• Projectleiders
• Interimmanagers
• Projectondersteuners
• Informatie-managers/adviseurs/analisten/specialisten
• Proces-analisten/adviseurs
• Trainers/docenten
(Digi) coaches
• Functioneel beheerders
Gebruikersondersteuners

 

Opdrachtgevers

• 2College Tilburg
• BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
• Duiker Combustion Engineers
• ERTMS
Gemeente Den Haag
• Gemeente Leusden
• Gemeente Rotterdam
• Ipse de Bruggen
• Ministerie van Financiën
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• ProRail
• Raad voor de Rechtspraak
• Rijksvastgoedbedrijf
• Stichting Mitros