Business Informatie Analyse

Wij kijken ook naar de rol van de medewerkers en de cultuur van de organisatie.


Business Informatie Analyse (BIA) is de schakel tussen de organisatie, IT en informatie(voorziening). Doel is om verbeteringen met impact op het gebied van Informatiemanagement te realiseren door het analyseren van de informatiebehoefte en deze behoefte te vertalen naar bruikbare (innovatieve) oplossingen.

 

Wij richten ons op het huidig en toekomstige functioneren van uw organisatie. Wij analyseren de bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen uw organisatie. Daarbij kijken we naar de samenhang van processen en applicaties en de rol van de medewerkers en de cultuur van de organisatie in dit geheel. Het toegankelijk maken van informatie is hierbij essentieel: informatie moet op het juiste tijdstip, in het juiste proces en bij de juiste persoon beschikbaar zijn. Door te kijken naar de samenhang van processen, applicaties en organisatie/cultuur kunnen wij helpen uw organisatie efficiënter te laten werken en uw dienstverlening aanmerkelijk te verbeteren. Heldere, eenduidige communicatie, het creëren van draagvlak en het managen van de impact zijn hierbij essentiële aandachtsgebieden. Dit zijn de doorslaggevende factoren die het toepassen en optimaliseren van informatievoorziening succesvol maken. BIA kan ook ingezet worden op onderstaande aandachtsgebieden:

Case:
Rijksvastgoedbedrijf

BIA en Implementatie voor het project Digitaal Documenteren (HARP)

Wij hebben binnen het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoedprocessen (HARP) meegewerkt aan het realiseren van één geïntegreerd proceslandschap en applicatielandschap voor documentaire informatievoorziening voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dit was noodzakelijk omdat de drie fusiepartners – Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst en de Dienst Vastgoed Defensie – die gezamenlijk het Rijksvastgoedbedrijf vormen, alle drie verschillende processen en applicaties gebruikten.

 

Business Informatie Analisten van BECIS aan het werk
Bij het opstellen van de Business case en een Plan van aanpak (PVA) hebben onze informatieanalisten verschillende bestaande en nieuwe systemen geanalyseerd ten einde een goede keuze te maken voor de organisatie. Daarna is er een autorisatiemodel opgesteld. Ook is er een bewaar- en conversiestrategie voor de verschillende migraties van oude systemen naar het nieuwe systeem opgesteld. Gelijktijdig hebben de analisten de gebruikte metadata in de huidige DMS’en en informatiesystemen geanalyseerd en een nieuw metadataschema opgesteld, op basis van TMR/TMLO (het Toepassingsprofiel Metadatering Rijksoverheid/Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden).

Denny Schouten

Adviseur

‘De samenwerking opzoeken en de schakel vormen tussen verschillende projecten was echt goud waard bij het project van het Rijksvastgoedbedrijf.’

De kracht van goed overleg
Tijdens het hele traject hebben onze informatieanalisten nauw overleg gevoerd met andere projecten binnen RVB over aansluiting van bedrijfssystemen op het nieuwe DMS. Er was voornamelijk nauw contact over de financiële en projectinformatie, over de vastgoedinformatie en over de onderhoudsdata. Complicerende factor was dat zij ook in een verandertraject zaten zijn en er nog geen stabiele basis beschikbaar was. Voordeel was wel dat alle projecten in het programma HARP waren samengevoegd, wat contacten vereenvoudigde. Ook was er veel contact met stakeholders en proceseigenaren, omdat het documentair informatiesysteem zo goed mogelijk moest aansluiten op de vernieuwde werkprocessen van de fusieorganisatie, zonder verlies van de oude informatie.

Het Advanced ontwikkelprogramma

Door middel van het Advanced programma leiden wij de professionals van de toekomst op. Onze adviseurs kunnen zich specialiseren tot business informatie analist, informatieadviseur of implementatiemanager.Lees hier alles over de toegevoegde waarde van het programma>

Blog:
Heeft Big Data ook bij de overheid toekomst?

Kan een overheidsorganisatie – bij een gebrek aan winstoogmerk – ook deze kansen aangrijpen die Big Data bieden? Het antwoord op deze vragen is ja, maar wel met een specifieke aanpak.

Lees hier het blog