De Digitale Overheid blijft zich in een hoog tempo ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Wet Open Overheid, de Omgevingswet, maar ook het nieuwe hybride werken. De uitdaging is om zo’n verandering op de juiste manier vorm te geven, te begeleiden en iedereen hierin mee te nemen. Dat bepaalt uiteindelijk het succes!

Wat we vaak zien is dat veranderprocessen in een sleur raken. Er is met zoveel enthousiasme gestart, maar de energie raakt op en er lijkt steeds meer weerstand te ontstaan. Herkenbaar? Bij BECIS | DIOR weten we alles van deze uitdaging. Wij begeleiden organisaties bij diverse veranderingen.

Benieuwd hoe wij dat doen? We delen graag een aantal tips:

  1. Geef vorm aan de verandering: maak het doel helder en stippel een duidelijk traject uit. Zorg voor een duidelijke visie: waar willen we naartoe en hoe gaan we dat bereiken? Dat het belangrijk is om een doel vast te stellen, is voor iedereen bekend, maar heeft ook iedereen hetzelfde beeld bij het nieuwe ideaal? Zijn we het erover eens wat dat inhoudt en wat er dan dus moet veranderen? Consensus hierover is het belangrijkste startpunt. Daarmee creëer je betrokkenheid!
  2. Communiceer de verandervisie. Niet iedereen zit te wachten op (nog weer een) verandering en snel gaan we weer over tot de orde van de dag. Daarom is het belangrijk om de juiste mensen in te zetten om de verandering op een positieve manier aan te jagen. Én voor elke verandering is wel een enthousiaste aanjager te vinden. Maak het aantrekkelijk om bij te dragen aan de verandering. Wees creatief en beloon elkaar voor de inzet.
  3. Maak verandering mogelijk! Ruim obstakels uit de weg en geef medewerkers de tijd om te veranderen. Zorg ervoor dat de juiste kennis in de organisatie aanwezig is. Ieder mens heeft iets anders nodig om te kunnen veranderen. Onze gebruikersadoptiecyclus helpt problemen te identificeren en iedereen te betrekken bij het proces.
  4. Verandering kost tijd. Houd het team gemotiveerd door op korte termijn resultaten te bereiken. Besteed aandacht aan de borging en een zorgvuldige afronding. We blijven graag voor langere tijd betrokken bij een project en zorgen dat een verandering duurzaam is.

Heeft jouw organisatie hulp nodig bij een verandering? Wij hebben verschillende adviseurs in dienst die je kunnen helpen. Neem contact op met onze business developer Fiona van Leeuwen via 06-577 906 97.