ORGANISATIE, STRUCTUREN EN PROCESSEN

Tijdens deze module wordt gewerkt aan integraliteit van het totaal aan processen binnen een organisatie, en de verbinding met de doelstellingen van de organisatie. Zo vormen de werkprocessen een samenhangend geheel. Hierdoor kan vervolgens een einde worden gemaakt aan eilandjes en verkokering. Uitgangspunten die hierbij worden ingezet zijn de KPI’s en normen. Deze vormen het uitgangspunt voor het werkproces en gelden voor de gehele keten. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de rollen die ontstaan tijdens het procesontwerp.​

Online

De workshops worden volledig online verzorgd. Dankzij de talloze leervormen in de online leeromgeving, kun je effectief, met sociale interactie op afstand bij ons workshops en trainingen blijven volgen. Zoals je gewend bent staat persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktijkgerichte toepasbaarheid nog steeds centraal.

Voor wie

Deze workshop is bestemd voor medewerkers binnen het vakgebied van informatiemanagement, o.a.  informatiespecialisten, informatiebeheerders en DIV adviseurs. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers die meer willen weten over het vakgebied van informatiemanagement.

Niveau

Basisworkshop

Schrijf je in
Datum Datum volgt z.s.m.
Tijdstip 09:30 -12:30 uur
Prijs €395,-
Inhoud
Uitgangspunten procesontwerp
Schetsen van de ideale situatie
Redeneren vanuit het eindproduct: van klant-tot-klantketen waarbij het primaire proces leidend is, in plaats van bestaande rollen en structuren
Denken en werken vanuit het proces, de business leidt de dans
Standaardisatie en uniformiteit in werkafspraken, sjablonen en systemen
Integrale processen die gebaseerd zijn op KPI’s en normen
Ordeningsplannen (o.a. DSP en informatieplattegrond)
Het 9-vlaksmodel waarbij de kolommen in het model staan voor de scheiding tussen rollen, taken en verantwoordelijkheden. Het is daarbij ook een communicatiemodel voor de totale organisatie.