Verandertrajecten

 

De meeste ICT-projecten zijn ook veranderingstrajecten. Om een veranderproces goed te laten verlopen, is het van belang het goed te besturen en beheersen. In dit kader verstaan we onder besturen het expliciet aangeven wat per fase moet worden gerealiseerd, welke uitgangspunten en kaders hierbij worden gehanteerd, alsook het gericht ervoor zorgen dat de beoogde doelen (per fase) worden bereikt. Een belangrijke randvoorwaarde voor gerichte sturing en beheersing is dat duidelijk is wie de eigenaar van de verandering is. Onze adviseurs zijn specialisten in de realisatie van organisatieveranderingen op het gebied van Informatiemanagement.
Railroad tracks at sunset

Onderdelen

• Quick scan, nul- en volwassenheidsmeting
• Inrichten en verbeteren van processen, ketens en samenwerking
• Organiseren van processturing
• Werkend krijgen van nieuwe werkwijzen en systemen
• Werkend krijgen van Lean en continu verbeteren
• Implementatie van de verandering
• Coaching van medewerkers

 

Deze professionals hebben wij in huis

• Verandermanagers
• Procesanalisten
• Procesadviseurs

 

Opdrachtgevers

• Gemeente Utrecht
• ROC A12
• Waternet
• Waterbedrijf Groningen