Systeemoptimalisatie

Functionele dienstverlening: systeemoptimalisatie

Voortdurende ontwikkelingen binnen het informatiemanagement en de omslag naar digitaal werken slag die bij veel organisaties speelt, vragen om mankracht bij IT- en andere afdelingen. Dit zorgt voor meer werkdruk bij deze afdelingen, juist om die vernieuwingen in goede banen te leiden en mee te gaan met de ‘digitale flow’. Adviseurs in opleiding van BECIS zijn in de rol van projectmedewerker een integraal onderdeel van een bestaande organisatie-eenheid. Zij draaien mee met de dagelijkse werkzaamheden en nemen ondersteunende of uitvoerende taken op zich.

BECIS-trainees kunnen worden ingezet als medewerker DIV of als functioneel applicatiebeheerder. Zij houden zich onder andere bezig met het bewaken van de voortgang (en het afhandelen) van door gebruikers ingediende meldingen, het testen en implementeren van wijzingen, het verminderen van informatievervuiling in de systemen en het beheer van zaaktypen, zaaksystemen, autorisaties en rechten. Ook worden BECIS-trainees ingezet als adviseur Omgevingsloket (bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat).

De meerwaarde
Een BECIS-trainee neemt een vernieuwende blik, ideeën en enthousiasme met zich mee. De inzet van deze extra capaciteit zal een team bij de opdrachtgever (meer) ontzorgen. De organisatie kan hierdoor nieuwe inzichten verwerven en lopende vraagstukken op een andere manier benaderen. Bovendien wordt de opgedane (theoretische) kennis die tijdens trainingsdagen is opgedaan, toegepast in de dagelijkse realiteit bij de opdrachtgever. Daarbij werkt de verscheidenheid aan onderwerpen en thema’s regelmatig over de grenzen van een bepaalde functie heen: met een opdrachtgever meedenken kan heel waardevol zijn, ook als het gaat over onderwerpen waarmee een trainee niet direct van doen heeft. Vaak kan de opdrachtgever al baat hebben bij de signalering ervan.

Voordelen

  • Een adviseur in opleiding van BECIS is een kritische en onderlegde aanvulling op een team bij de opdrachtgever.
  • Dankzij hun brede ontwikkeling en het wijde BECIS-netwerk dat zij tot hun beschikking hebben, kunnen de BECIS-trainees bij een gekaderd project ‘over de grenzen heen’ met de opdrachtgever meedenken.
  • Een adviseur in opleiding van BECIS biedt de opdrachtgever extra capaciteit binnen een team, zodat deze groep minder wordt belast.
  • Een BECIS-trainee doet diverse opdrachten en heeft toegang tot een netwerk van specialistische kennis. Hierdoor kan de trainee opgedane ‘best practices’ combineren en ze bij een andere opdrachtgever laten leiden tot inzichten of toepassing in de praktijk.

Opdrachtgevers

  • SED-organisatie: functioneel beheer
  • Rijkswaterstaat: adviseur Omgevingsloket

Fay: “Omdat wij bij BECIS regelmatig van opdrachtgever wisselen, brede ervaring opdoen en worden onderlegd met theoretische kennis, kunnen wij de ‘best practices’ van verschillende opdrachtgevers combineren en hierover adviseren.”  

Sophie: “Dankzij mijn achtergrond in cultuurwetenschappen kijk ik als een BECIS-trainee vanuit een ander perspectief en met een frisse blik naar een organisatie. Ik kijk kritisch naar processen en projecten die al jaren op een bepaalde manier lopen en denk mee over verbetering of een andere aanpak. Als trainee haal je de blinde vlekken binnen een organisatie naar boven.”