Gebruikersadoptie

Bij de overheid is de digitalisering in volle gang. Het gebruik van online diensten als MijnOverheid, E-factureren en digitaal zakendoen neemt toe. Hierbij staat het verbeteren van de dienstverlening richting burgers en ondernemers centraal. Maar ook de interne organisatie komt aan bod in het digitaliseringstraject: processen worden geoptimaliseerd en de onderlinge samenwerking wordt verbeterd. Alles is erop gericht om het werk van de overheid voor de burger efficiënter, effectiever en waardevoller te maken.

 ‘Wij benaderen een systeemimplementatie vanuit de eindgebruiker en stellen de tevredenheid van alle medewerkers centraal.’

De implementatie van een nieuw systeem vormt een belangrijk onderdeel van dit digitaliseringstraject. De ingebruikname van een nieuw systeem heeft veel impact op medewerkers (eindgebruikers): de dagelijkse routine gaat op de schop en de wijze waarop gewerkt wordt verandert drastisch. De verwachtingen van medewerkers die met een nieuw systeem gaan werken, zijn dan ook hoog.

Of het systeem omarmd wordt door medewerkers en de implementatie succesvol is, hangt af van de gebruikersadoptie: de tijd en energie die worden geïnvesteerd om medewerkers te laten wennen aan iets wat nieuw voor hen is. Steeds meer organisaties realiseren zich dat je medewerkers actief moet betrekken bij de implementatie van een systeem. Toch verlopen implementatietrajecten niet altijd vlekkeloos en voelen medewerkers zich niet betrokken en gehoord. In dit artikel behandelen we zes thema’s die van invloed zijn op de gebruikersadoptie bij de implementatie van een systeem. We benoemen succesfactoren en doen aanbevelingen waar je direct mee aan de slag kunt.

Download de whitepaper