Public Leadership Challenge

Autonomie in de snel veranderende digitale wereld

31 mei 2018 – Leiden Universiteit, Den Haag

Het vraagstuk van autonomie neemt een belangrijker plaats in naarmate technologie meer beslissingen voor mensen voorsorteert, invult of overneemt. Het gevaar is dat we zelf minder nadenken en minder kritisch zijn op de informatie die we tot ons nemen en die we publiekelijk delen. Daarnaast vragen wij ons af in hoeverre een burger zich ongehinderd kan ontwikkelen als je weet dat algoritmen je gedrag sturen en registreren? Continue monitoring door IoT schuurt tegen onze autonomie aan. Het web creëert talloze (afgesloten) gemeenschappen waar alleen gelijkgestemden welkom zijn en waar nauwelijks echte discussie plaatsvindt.

Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid spannen zich in toenemende mate in om ons gedrag te sturen, nudging. Dit gebeurt veelal in het digitale domein. In hoeverre is onbewuste sturing bijvoorbeeld verenigbaar met transparantie van beleid? Zijn we als burgers nog werkelijk vrij en autonoom in onze keuzes wanneer we daarin (ongemerkt) worden beïnvloed?

Er is dringend behoefte aan een ethisch kader dat als leidraad kan dienen bij het borgen van de privacy en autonomie van burgers. Welke leiderschapsrol hebben bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hierin? Tijdens deze Public Leadership Challenge zoeken we gezamenlijk naar oplossingen voor dit vraagstuk. Wij zijn op zoek naar MAD (Making A Difference) Leiderschap: ga samen met professionals, academici en studenten de uitdaging aan en maak het verschil!

Wil jij Mr. Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman) en Anja Lelieveld (Directieteamlid Informatiesamenleving en Overheid en programmamanager Digitale Overheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken) adviseren over autonomie in de digitale samenleving? Meld je dan direct aan!

Onderwerpen

MAD Leiderschap, autonomie, technologie, digitalisering.

Save the Date

Kom op 31 mei 2018 naar de Public Leadership Challenge en laat MAD leiderschap zien!
Tijd: 12.30-18.00 uur.

MAD

Ga samen met academici, professionals en studenten de uitdaging aan en maak het verschil!

Keynote

Bernard Steunenberg, professor of public administration at Leiden University and Academic Coordinator of the Jean Monnet Center of Excellence.
Dr. Marcel Becker, assistent professor Ethics at Radboud University Nijmegen.

Locatie Living Lab
Universiteit Leiden, Schouwburgstraat 2, Den Haag