E- LEARNING OMGEVINGSWET

Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. De wet is veelomvattend en brengt voor overheidsinstanties veel veranderingen met zich mee. Deze e-learning Omgevingswet geeft je basiskennis van de Omgevingswet en helpt je met de toepasbaarheid in de praktijk.

De e-learning Omgevingswet bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductie Omgevingswet: hier wordt de aanleiding, het doel, het speelveld en de belangrijkste beleidsinstrumenten besproken, en het belang van participatie toegelicht.
  • Processen: in dit onderdeel worden de veranderingen in processen voor gemeenten aan de hand van het procesmodel uiteengezet.
  • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): het derde deel geeft een uitleg over het DSO, het bijbehorende Omgevingsloket en de toepasbare regels.
  • Stand van zaken en planning: in het laatste hoofdstuk komt de voortgang en de planning van de komende jaren aan bod.
De e-learning bevat verschillende interactieve onderdelen, filmpjes en een afsluitende quiz.

De Omgevingsquiz

Aan het einde van ieder hoofdstuk testen we de behandelde stof met quizvragen. De e-learning wordt afgesloten met een Omgevingsquiz. 

Heb je vragen over de e-learning? Neem dan contact op met onze business developer Fiona van Leeuwen via via fionavanleeuwen@becis.nl of 06-57790697.