Romana is naast adviseur en docent sinds kort ook opleidingscoördinator bij BECIS | DIOR. Met haar ruime ervaring in het vakgebied informatie- en verandermanagement, gaat zij zich nu ook richten op de verdere ontwikkeling van DIOR Academy. DIOR is een opleidingsinstituut voor informatieprofessionals die zichzelf verder willen ontwikkelen in het vakgebied informatiemanagement. In dit artikel vertelt ze ons meer over haar verschillende rollen binnen de organisatie en de focus van DIOR in 2021. 

“Mijn naam is Romana Goedendorp en ik werk sinds 2015 voor BECIS | DIOR. Tijdens mijn studie Frans volgde ik het keuzevak ‘leren en communiceren’ waarin veel aandacht was voor didactische vaardigheden. Dit vak sprak mij meteen heel erg aan. Na mijn afstuderen besloot ik om te solliciteren op een functie waarbij ik een opleiding informatiemanagement kon volgen en tegelijkertijd de mogelijkheid kreeg de theorie in praktijk te brengen. Tijdens dit (op maat gemaakte) opleidingstraject leerde ik alle facetten van het vakgebied informatiemanagement kennen.

Na deze opleiding heb ik vanuit verschillende rollen bij een groot aantal overheidsinstellingen uitgevoerd op het gebied van informatiemanagement. Bij veel van mijn opdrachten was niet alleen de inhoud belangrijk, maar ging het juist en vooral om het begeleiden en coachen van de mensen die een andere rol kregen of zich een nieuwe manier van werken eigen moesten maken. Vanuit die ervaring heb ik gemerkt dat ik, naast de vakinhoud, veel voldoening krijg bij het motiveren van andere mensen. Motiveren is geen doel op zich. Ik vind het belangrijk om mezelf te verdiepen in de ander. Wat drijft jou wel of niet. En ook: wat maakt dat je bij een bepaalde organisatie werkt. Waar kom jij iedere dag je bed voor uit of juist niet?

Vorig jaar heb ik de stap gemaakt om naast docent en adviseur ook opleidingscoördinator binnen BECIS | DIOR te worden. In deze functie heb ik veel ruimte om het opleidingsaanbod verder uit te breiden, te vernieuwen en het gesprek aan te gaan met klanten. Hierdoor kan ik als het ware twee werelden nog meer met elkaar verbinden.”

Hoe is het om voor BECIS | DIOR te werken?

“Bij BECIS | DIOR draait het in mijn beleving om denken vanuit kansen: kijken wat er kan en wat nodig is om dat met elkaar mogelijk te maken. Dat straalt niet alleen af op onze medewerkers, maar ook en vooral op onze klanten. Ik merk zelf dat het bijzonder motiverend werkt om in een organisatie te werken waar mensen er echt toe doen.

We worden als medewerkers gezien als het kapitaal van de organisatie. Dit is bijvoorbeeld terug te zien aan alle jonge adviseurs die veel kansen krijgen om nieuwe dingen te leren en direct relevante werkervaring op te doen. Maar ook de medior en senior adviseurs krijgen de mogelijkheid om trainingen te volgen waarmee ze hun kennis voortdurend kunnen vergroten. Hierdoor beschikken we als organisatie over veel kennis en kunde die we kunnen inzetten bij onze klanten. Enerzijds brengen onze medewerkers veel kennis en expertise mee naar onze klanten en vertalen deze naar oplossingen die aansluiten bij de specifieke context en behoeften. Anderzijds vormt de praktijkervaring die onze medewerkers bij klanten opdoen bruikbaar casusmateriaal dat we meenemen bij onze trainingen en opleidingen.

Daarnaast heerst er binnen BECIS | DIOR een hele fijne en ondernemende cultuur. Iedere medewerker krijgt de ruimte om mee te denken, kritisch en creatief te zijn. Echt te bekijken hoe we voor onze klanten het verschil kunnen maken. Daarbij kijken we telkens wat wél kan in plaats van wat niet kan. Vooral in deze tijd van onrust door corona is dat goed te merken. We hebben juist in deze context veel online samenwerkingstrajecten uitgevoerd met verschillende organisaties. Daarbij was ons beginpunt steeds: wat is nodig om het mogelijk te maken? En dat werkt aanstekelijk.”

“Iedere medewerker krijgt de ruimte om mee te denken, kritisch en creatief te zijn. Echt te bekijken hoe we voor onze klanten het verschil kunnen maken.”

Wat vind je zo leuk aan het geven van trainingen?

“Het overdragen van kennis heb ik altijd al heel boeiend gevonden. Hierdoor kan ik niet alleen iets wat ik weet op een ander overbrengen, maar ook kan ik van anderen horen hoe zij naar bepaalde vraagstukken kijken. Het helpt om dingen vanuit meerdere invalshoeken te bekijken en zelf dus ook van een ander nieuwe dingen te leren.

In mijn optiek gaat lesgeven veel verder dan een ‘trucje’ doen, je eigen boodschap ‘zenden’. Het gaat wat mij betreft om het planten van een zaadje waardoor een andere manier van denken ontstaat. Ik vind het belangrijk dat er binnen de groep interactie is, dat de deelnemers vragen stellen en niet alleen zichzelf, maar ook anderen aan het denken zetten. Ik vind het heerlijk om te zien als er een groepsdynamiek ontstaat waarin de deelnemers elkaar vragen stellen, elkaar scherp houden en zichzelf kwetsbaar durven op te stellen. Dat is wat mij drijft om trainingen te geven.

“Het overdragen van kennis heb ik altijd al heel boeiend gevonden. Hierdoor kan ik niet alleen iets wat ik weet op een ander overbrengen, maar ook kan ik van anderen horen hoe zij naar bepaalde vraagstukken kijken.”

Hoe omschrijf je jouw manier van lesgeven?

“In feite ben ik als trainer een procesbegeleider, of met een ander woord ‘facilitator’. Waarom ik die term gebruik?  Omdat deelnemers vooral zelf aan het werk gaan tijdens mijn trainingen. Mijn doel is om deelnemers een nieuwe manier van denken en werken aan te leren door er direct mee aan de slag te gaan. Overigens wel binnen de kaders die nodig zijn. Ik daag ze uit om zelf te gaan werken met het gereedschap dat ik ze geef. Dit betekent niet dat ik mijn deelnemers in het diepe gooi, want ik zorg altijd voor de nodige handvatten en theoretische kaders. Maar het is mijn bedoeling dat de nieuwe manier van denken en werken van binnenuit gebeurt. Dat kan door de deelnemers de kans te geven met elkaar concreet met wat ze leren te oefenen, dat het niet blijft bij een mooi verhaal, maar dat het een echte ervaring wordt. Tot slot kijk ik altijd goed naar het niveau van mijn deelnemers. Hier pas ik mijn lessen vervolgens op aan. Ik geef eigenlijk situationeel les.”

“Mijn doel is om deelnemers een nieuwe manier van denken en werken aan te leren door er direct mee aan de slag te gaan.”

Je bent sinds kort opleidingscoördinator van DIOR. Wat voor opleidingsinstituut is DIOR?

“DIOR is een opleidingsinstituut dat zich focust op professionals die actief zijn binnen het vakgebied informatiemanagement. We bieden leergangen, workshops en trainingen aan op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Naast meer vakinhoudelijke opleidingen bieden we ook proces- en softskills-trainingen aan, waardoor informatieprofessionals handvatten krijgen om effectiever te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan verandermanagement, Agile Scrum en communiceren met impact.

Waar wij de nadruk op leggen tijdens onze leergangen, workshops en trainingen is het speelveld waarin de informatieprofessionals werken, dus: in welke omgeving ben je actief? Wat betekent dit voor de rol die je zelf vervult en voor de samenwerking met andere personen binnen die omgeving? Zo hebben we bijvoorbeeld een workshop ‘Vertalen van de klantvraag’. Daarbij bekijken we niet alleen wat ‘de klantvraag’ is, maar we verdiepen ons juist in wie de klant is en wat er nodig is om een klantvraag te vertalen naar een concrete invulling binnen de juiste context. Met andere woorden: hoe maak je dat wat je belooft op te leveren meetbaar is en hoe zorg je er tegelijk voor dat iedereen binnen je organisatie snapt wat je aan het doen bent en vooral: waarom je doet wat je doet en wat het oplevert.

Daarnaast bieden we verschillende maatwerktrajecten aan. Deze zijn altijd afgestemd op de context van de organisatie waar de deelnemers werken. Op die manier kunnen onze klanten de opgedane kennis en theorie meteen toepassen in hun dagelijkse praktijk. Vooraf gaan we in gesprek met de deelnemers over hun behoeften en leerdoelen. Hier passen wij de inhoud van onze lessen op aan. Verder zijn we niet alleen tijdens de trainingen betrokken, maar ook vinden we het belangrijk om goede nazorg te leveren. Heeft de training bijvoorbeeld wel het gewenste resultaat opgeleverd? En hoe bevalt het om met de opgedane kennis en inzichten aan de slag te gaan?

Onze docenten hebben naast veel actuele kennis ook relevante praktijkervaring. Dit maakt dat onze klanten zich herkennen in de voorbeelden en casussen die onze docenten gebruiken tijdens hun lessen en dat het niet blijft bij een theoretisch verhaal.

Gelukkig komt dit ook naar voren in ons klanttevredenheidsonderzoek, waardoor wij een CEDEO-erkenning hebben verkregen. Hieruit blijkt dat DIOR voldoende praktijkgericht is, effectieve lesmethoden toepast en rekening houdt met de context van de deelnemers.”

“Binnen DIOR bieden we maatwerktrajecten. Deze zijn altijd afgestemd op de context van de organisatie die een dergelijk maatwerktraject volgt. Op die manier kunnen onze klanten de opgedane kennis en theorie meteen toepassen in hun dagelijkse praktijk.”

Wat is de focus voor DIOR in 2021?

“DIOR richt zich in 2021 meer op toekomstbestendige persoonlijke en professionele effectiviteit van de informatieprofessional. Informatiemanagement gaat namelijk veel verder dan wet- en regelgeving en de vertaling ervan. De komende jaren gaat er veel veranderen, waardoor er van informatieprofessionals steeds meer wordt verwacht. Neem bijvoorbeeld de alsmaar grotere inzet van techniek bij ontwikkeling van nieuwe apps. Hierdoor wordt het delen en verwerken van informatie steeds laagdrempeliger. Hoe zorg je er als informatieprofessional dan voor dat informatie op de juiste manier wordt ingezet en betrouwbaar blijft? En hoe zorg je ervoor dat bewust omgaan met informatie niet alleen voor de informatieprofessional vanzelfsprekend is, maar juist voor de gebruikers ervan?

Met de ervaren adviseurs en docenten die wij in huis hebben, zien we het als onze missie om informatieprofessionals anno 2021 vaardig te maken voor de toekomst.”

Benieuwd naar het aanbod opleidingen en trainingen van DIOR? Neem dan een kijkje op deze pagina.