Floorwalkers

Organisaties maken steeds meer gebruik van nieuwe ICT-oplossingen om digitaal samenwerken mogelijk te maken. Systemen als SharePoint, zaaksystemen, digitaal vergadersystemen en tablets met handige apps worden hiervoor aangeschaft. Grote veranderingen die een flinke impact hebben op diverse facetten van de organisatie, maar ook impact hebben op de werkzaamheden en vaardigheden van uw medewerkers. Door de inzet van floorwalkers kunt u de gebruikersadoptie verhogen.

adviseur in opleiding

De keuze voor een nieuwe ICT-oplossing ligt niet bij uw medewerkers. Maar zij zijn wel degene die hiermee moeten gaan werken en op wie deze veranderingen de meeste impact heeft. Hun dagelijkse routine gaat op de schop en de wijze waarop ze hun werk doen verandert drastisch. Of een nieuwe ICT-oplossing omarmd wordt door uw medewerkers hangt af van de gebruikersadoptie. Gebruikersadoptie is een reeks aan activiteiten die er op gericht is om eindgebruikers te laten wennen aan iets wat nieuw voor hen is, bijvoorbeeld een nieuwe ICT-oplossing.

Bij gebruikersadoptie staat niet de nieuwe ICT-oplossing centraal, maar uw medewerkers die ermee om moeten gaan. Nieuwe ICT-oplossingen zijn mooi en bieden vele voordelen. Medewerkers kunnen zich verrijken, het helpt hun werk makkelijker maken zodat zij kunnen groeien in de uitvoering van hun werk. Maar deze voordelen komen alleen tot uiting als uw medewerkers begrijpen hoe het nieuwe systeem werkt en wat het doel van de nieuwe ICT-oplossing is.

BECIS kijkt naar wat past bij uw medewerkers in uw organisatie. Er wordt snel gedacht dat klassikaal trainen de oplossing is, maar in de praktijk blijkt dat alleen klassikale uitleg niet voldoende is. Veranderen is een continue proces, een reeks aan activiteiten die er samen voor zorgen dat medewerkers de nieuw geïntroduceerde ICT-oplossing gaan omarmen. Een enkele uitleg, zoals een klassikale gebruikerstraining, is dan ook niet voldoende om de verandering tot stand te brengen. BECIS richt zich op de ondersteuning daar waar uw medewerkers het nodig hebben, op de werkvloer. BECIS zet floorwalkers of digi-coaches in om uw medewerkers op de werkvloer te ondersteunen in het gebruik van de nieuwe ICT-oplossing. BECIS maakt hierbij gebruik van young professionals, enthousiaste en jonge adviseurs in opleiding die midden in de digitale samenleving staan en uw medewerkers met passie begeleiden. Deze floorwalkers zijn de eerste dagen na introductie van het systeem aanwezig om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. Zo bieden zij een waardevolle aanvulling op de eindgebruikerstrainingen.

De basis voor floorwalking leggen wij tijdens het opzetten en het geven van de eindgebruikerstrainingen. Deze trainingen worden gegeven door onze young professionals. Tijdens het floorwalken spelen zij proactief in op signalen die tijdens de eindgebruikerstraining worden afgegeven. De floorwalker is fysiek aanwezig, beantwoordt individuele vragen van medewerkers, lost problemen ter plekke op, signaleert issues en speelt in op overige kwesties. De praktijk wijst uit dat de gebruikersadoptie hierdoor fors stijgt. Bijkomend positief effect is dat uw vaste medewerkers – projectmedewerkers en beheerders – niet overbelast worden en zich volledig kunnen richten op hun taken en verantwoordelijkheden.

De invoering van een nieuwe ICT-oplossing is geslaagd als alle gebruikers met plezier met het systeem werken en dat zij alle mogelijkheden volop benutten. Het systeem werkt vlekkeloos en snel en de werking van het systeem is afgestemd op de behoeften van de gebruikers. Zo kunnen zij hun dagelijkse werkzaamheden beter uitvoeren, worden ze productiever en is het leuker en makkelijker samenwerken. Dan kunnen de business doelstellingen worden gerealiseerd: een hogere productiviteit, snellere processen, kostenreductie, betere service kwaliteit, risico reductie etc.

• Verlengde begeleiding tot op de werkvloer met minimale werkonderbreking;
• Het proactief kunnen inspelen op signalen tijdens de gebruikerstraining;
• Het ter plekke kunnen oplossen van problemen en vragen;
• Effectief voor uw medewerkers die de training het meest nodig hebben;
• Laagdrempelig doordat medewerkers en floorwalker(s) elkaar al kennen;
• Acceptatie verhogend en effectief gebruik van de nieuwe ICT-oplossing door uw medewerkers;
• Uw vaste medewerkers zoals projectmedewerkers en beheerders worden niet overbelast en kunnen zich richten op hun hoofdwerkzaamheden.

INTERERSSE IN EEN SAMENWERKING?
Wilt u kennis maken met een van onze young professionals, samenwerken of meer informatie? Dat kan natuurlijk. Neem dan contact met BECIS via Sales@becis.nl.