Introductie Woo en aan de slag met de Woo

Op 1 mei 2022 komt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen. Vanaf dat moment treedt de Wet open overheid (Woo) officieel in werking. De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Tijdens deze training geven wij jou een introductie van de Woo en leren we je hoe je in de praktijk aan de slag kunt gaan. 

Introductie Woo

Onderdeel 1 van de training is een korte introductie van de Woo. Aan de hand van een e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Ontwikkeling van Wob naar Woo
 • Open overheid in de praktijk: professionalisering 

De regels van de Woo 

 • Belangrijke begrippen 
 • Absolute weigeringsgronden 
 • Relatieve weigeringsgronden 
 • Stukken voor intern beraad – persoonlijke beleidsopvattingen 
 • Inzet van de weigeringsgronden 
 • De Woo en andere wetten (AVG, Awb)
Datum Datum wordt vastgesteld bij voldoende aanmeldingen
Tijdstip N.v.t.
Duur Onderdeel 1: Zelfstudie 1/2 dag

Onderdeel 2: 1 dag

Prijs €495,-

Aan de slag met de Woo

Voor dit onderdeel organiseren we een interactieve training onder begeleiding van een docent. Aan de hand van een praktijkcasus over het behandelen van een informatieverzoek, ga je aan de slag met actieve openbaarheid. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Welke informatie moet actief openbaar worden gemaakt in kader van het voorstel Wet open overheid (Woo) en andere wetgeving? 
 • Welke informatie wordt er op dit moment al actief openbaar gemaakt? 
 • Welke andere informatie leent zich voor openbaarmaking? Bijvoorbeeld informatie waar regelmatig een Wob-verzoek naar wordt gedaan of informatie over thema’s waar veel maatschappelijke belangstelling voor bestaat. 
 • PLOOI 
 • Passieve openbaarheid 
 • Hoe besluit je op een verzoek om overheidsinformatie 
 • Eisen aan het besluit: motivering, zoekslag en behoorlijkheid

Resultaat

Na het volgen van deze training ben je op de hoogte van het verschil tussen de Wob en de Woo en weet je welke consequenties de Woo heeft voor de organisatie en voor jou als informatieprofessional. Verder ben je in staat om op een adequate manier om te gaan met informatieverzoeken in het licht van Woo en actieve openbaarmaking. Tot slot weet je op een onderbouwende manier wel of geen gehoor te geven aan informatieverzoeken en je weet deze helder en eenduidig toe te lichten.

Wil je meer weten over deze training? Neem dan contact met ons op via 070 8200 628 of via info@dior.nl .