DIGITALE BESLUITVORMING

Vanwege de huidige situatie omtrent het corona-virus is het niet altijd verstandig om fysiek te vergaderen. Voor overheden die openbare vergaderingen houden vormt dit een probleem. De wet schrijft namelijk voor dat de ‘vergadergerechtigden’ fysiek aanwezig moeten zijn om besluiten te kunnen nemen. Om toch op veilige afstand te kunnen vergaderen en besluiten te nemen is op 9 april de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming van kracht gegaan.

Dankzij deze wet kunnen gemeenteraden, Provinciale Staten, eilandsraden en de algemene besturen van waterschappen tijdelijk rechtsgeldige besluiten nemen tijdens een digitale vergadering. Momenteel is de wet tot 1 september van kracht, maar de geldigheid kan als dat nodig is worden verlengd.