Gebruikersadoptie creëert draagvlak die nodig is voor een succesvolle implementatie

In deze blog benadrukt Hans Cordfunke ...