Mijn naam is Neno Wiggers en ik ben informatiespecialist bij BECIS | DIOR. In hart en hoofd ben ik altijd al een specialist geweest. Ik heb een brede interesse en duik graag in verschillende soorten informatie. Ondanks dat ik grote delen van mijn studie Criminologie interessant vond, had ik toch twijfels of ik daadwerkelijk in dit werkveld aan de slag wilde. Ik vond het namelijk ook belangrijk om gevarieerd werk te doen en regelmatig nieuwe uitdagingen op te pakken. BECIS | DIOR kwam per toeval op mijn pad toen ik bezig was met een loopbaanbegeleidingstraject. Wat mij het meeste aansprak was de mogelijkheid om projectmatig te werken, de uiteenlopende werkvelden binnen informatiemanagement en de open en informele sfeer. Ongeveer twee weken na het initiële contact kon ik al aan de slag op een leuk project!

De aanleiding voor mijn opdracht

Door de jaren heen heeft Rijkswaterstaat een enorme papieren erfenis opgebouwd van alle werkzaamheden die ze hebben verricht. Met het opslaan en onderhouden hiervan zijn flinke kosten gemaakt. BECIS | DIOR is, als een van de voornaamste spelers binnen de branche informatiemanagement, ingeschakeld om deze stortvloed aan informatie op orde te brengen. Naast een grote kostenbesparing helpt BECIS | DIOR klanten verder met het voldoen aan relevante wetgeving, openbaarheid en beschikbaarheid, de plicht tot vernietigen en de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van informatie.

Een kijkje in de archieven

Momenteel ben ik aan de slag bij een project wat de achterstallige archiefbescheiden van Rijkswaterstaat (RWS) bewerkt. Als men denkt aan het archief, dan zien ze al gauw een omgeving voor zich die bestaat uit stoffige kasten vol met dossiers en afgezonderde personen, maar dit is totaal niet het geval. Ik werk in een gevarieerd team met trainees en andere specialisten (junior, medior en senior). Een mooie mix van ervaren mensen en jong enthousiasme. Iedereen brengt zijn of haar eigen kennis en vaardigheden met zich mee. Zo voeren collega’s met specifieke RWS-kennis controles uit, zijn er collega’s die zich bezighouden met het digitaliseren van de bewerkte dossiers en is er ook nog een logistiek component dat moet worden uitgevoerd. Binnen het team is iedereen gelijk, maar vervult men wel verschillende rollen. Wij werken daarnaast niet in een archief, maar in een archiefdepot. In deze tussenlocatie zijn kilometers aan fysieke archiefbescheiden opgeslagen. Deze dossiers worden door ons bewerkt en zullen uiteindelijk naar een definitieve bewaarplaats worden overgebracht, zoals het Nationaal Archief. Dit onder andere om te kunnen voldoen aan de wijzigingen die in de Archiefwet voor 2023 gepland staan. Naar verwachting zal niet meer dan 5% worden bewaard!

De handelingen van Rijkswaterstaat

Het handelen van RWS is erg divers. De organisatie houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling en behoud van water, wegen, kunstwerken (bruggen, sluizen, viaducten, etc.), grenzen en verkeer en vervoer. Alle handelingen die in het verleden door RWS zijn verricht, zijn gecategoriseerd en geregistreerd in de vorm van selectielijsten. De handelingen en waarderingen die wij aan de dossiers toebedelen trekken we dus niet uit de hoge hoed. Hiervoor hebben we de selectielijsten en interne referentielijsten op basis van de toetsingen en richtlijnen vanuit RWS en werkdocumenten voor intern gebruik als leidraad genomen. Je moet daarom als informatiespecialist goed kunnen schakelen tussen verschillende informatiebronnen en goed op details kunnen letten.

Mijn voornaamste werkzaamheden

Het daadwerkelijk bewerken van dossiers is waar ik mij als specialist met name mee bezig houd. Kort door de bocht moet het resultaat van het project uiteindelijk zijn: 4 beschreven bestanden (in Excel) met daarin de waarderingen die zijn gegeven aan de kilometers aan archiefbescheiden. Deze waarderingen bestaan uit: Vernietigen vanaf 2023 (V2023), Vernietigen op termijn (VOT), Vernietigingsjaar onbekend (VJO) en Bewaren (B). Daarnaast wordt geregistreerd om wat voor soort handeling het gaat, zoals de bouw, aanleg en verbetering van wegen- en waterstaatswerken, het verlenen van vergunningen en subsidies of het doen van onderzoek. Verder is het belangrijk dat het dossierverloop wordt geregistreerd (tussen welke jaren spelen de handelingen zich af) en is het cruciaal dat in de RWS systemen meteen duidelijk is wat de inhoud van een dossier is. Dit doen we door een goede beschrijving van de handeling, de plaats en het behandelde waterstaatswerk (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Oosterscheldekering). Naast het bewerken van de archiefbescheiden heb ik binnen dit project ook de mogelijkheid gekregen om andere taken op te pakken, zoals de invoer van de dossiers en een stukje logistiek.

Golden Ticket

Bij het doorspitten van de dossiers kan je nog wel eens een ‘golden ticket’ vinden. Van het opruimen van explosieven na de tweede wereldoorlog tot een vergunningsaanvraag voor het filmen van de klassieker ‘A bridge too far’. De archiefbescheiden gaan zelfs terug tot het interbellum, daardoor kom je nog wel eens aparte of zelfs soms komische dingen tegen. Met deze pareltjes in het achterhoofd konden we het niet laten om een week-challenge op te zetten. Deze varieert tot nu toe van oudste en dikste dossier tot de ‘mooiste’ Word Art en het langste woord.

Blijven ontwikkelen

Wij zijn vrij om onze kennis binnen het werkveld uit te breiden. Zo kan ik binnen BECIS | DIOR allerlei seminars, workshops en cursussen volgen om mijn competenties op te krikken en om mezelf te oriënteren op een mogelijk nieuw pad wat ik kan gaan bewandelen. Bij BECIS | DIOR word je gestimuleerd om te blijven leren!

Wil je weten hoe het is om bij BECIS | DIOR te werken? En ben je benieuwd hoe je jezelf hier verder kunt ontwikkelen? Neem dan contact met ons op!