NULMETING UITVOEREN

Nulmeting uitvoeren

Om te meten hoe een organisatie ervoor staat met informatiemanagement en informatiegedreven werken voeren wij een volwassenheidsmeting uit. Op basis van deze volwassenheidsmeting, geven wij advies voor de verbetering van de informatiestroom. Met deze ervaring kunnen wij ook een nulmeting uitvoeren voor het opstellen van een nieuw actieplan. 

BECIS | DIOR voert ook nulmetingen uit voor toepassing van de gebruikersadoptiecyclus, nulmetingen waarin de veranderbehoefte, leerstijlen en digitale behoefte gemeten worden. Afhankelijk van de fase van implementatie, het aantal en soort gebruikers en behoefte van de organisatie, kan er een keuze voor het type vragenlijst gemaakt worden. De nulmetingen zullen een goed beeld geven over waar de behoefte van de gebruikers ligt en waar de mogelijke knelpunten zich zullen vormen in het verandertraject.  

Daarnaast voert BECIS | DIOR ook quickscans uit voor klanten voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo), digitale werkomgeving en voor bescherming van persoonsgegevens (AVG). Hier wordt er een goed overzicht gegeven in hoeverre de organisatie voldoet aan de wetgeving en wat kan worden verbeterd. 

QUICKSCANS

Inzicht in de bescherming van persoonsgegevens (AVG)

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk gespreksonderwerp in veel organisaties. Deze nieuwe wet stelt strengere eisen aan hoe je als organisatie omgaat met persoonsgebonden informatie. Daarnaast wordt er steeds vaker aandacht besteed aan hacks. Wanneer er door een hack gevoelige gegevens of vertrouwelijke informatie lekt, heeft dat gevolgen voor een organisatie. Naast financiële consequenties is er vaak ook sprake van reputatieschade. Dit zijn zaken die je als organisatie natuurlijk zoveel mogelijk wil vermijden.

Met de Quickscan van BECIS krijg je inzicht in de huidige situatie bij jouw organisatie en welke stappen je dient te zetten om te voldoen aan de AVG.

Meer informatie

In hoeverre heeft jouw organisatie een digitale werkomgeving?

Met de opkomst van digitaal werken wordt het voor organisaties steeds relevanter om een goed werkende digitale werkomgeving te hebben. Een digitale werkomgeving bestaat uit applicaties en middelen (de tools) om plaatsonafhankelijk te kunnen samenwerken met collega’s en externe partijen. Daarnaast is informatie digitaal toegankelijk en kunnen processen digitaal verlopen (waarbij de veiligheid geborgd blijft). Dit resulteert in efficiëntere bedrijfsvoering en een betere dienstverlening.

Deze Quikscan richt zich op verschillende aspecten van de digitale werkomgeving. Namelijk: de organisatie, de processen, de werknemers en de techniek. Wanneer deze aspecten van de Digitale Werkomgeving allemaal goed zijn ingericht, is het voor een organisatie mogelijk otimaal digitaal (samen) te werken.
Meer informatie