Terugblik

Inhousedag

Vrijdag 15 juni organiseerde BECIS zijn eerst Inhousedag. Het doel van de Inhousedag, was om toekomstige young professionals kennis te laten met BECIS, het Fundamental ontwikkelprogramma en de BECIS adviseurs. We hadden een vol en inspirerend programma samengesteld waarin de kandidaten middels workshops en presentaties konden kennismaken met het vakgebied verander- en informatiemanagement én het traineeship.

Catharina Daalhuizen nam de kick off van het programma voor haar rekening, in een korte presentatie lichtte zij het Fundamental programma toe, de rollen die je kan vervullen op opdrachten en de doorgroeimogelijkheden. Fiona van Leeuwen vertelde voor welke opdrachtgevers wij werken. Ook legde ze uit wat de rol van de business developer is en het contact dat zij onderhoudt met de trainees en adviseurs.

Jannet Koomen, docent bij BECIS en adviseur Anne van der Kooij gaven een workshop AVG. De workshop startte met een korte introductie over de nieuwe wetgeving en wat privacy is. Tevens werd benadrukt waarom het recht op privacy (ook als je niks te verbergen hebt) – in een tijd van toenemende dataregistratie en technolisering – eigenlijk belangrijk is. Dit werd aan de hand van een aantal video fragmenten geïllustreerd.

De kandidaten werden in drie groepen verdeeld en moesten een casus uitwerken en advies uitbrengen. In elke groep was er een opdrachtgever die vanuit de praktijk een voorbeeld aandroeg. Ze moesten uitzoeken welke gegevens er worden verwerkt en verzameld en of dit volgens de AVG gaat. In alle drie de gevallen bleek dat meer informatie en persoonsgegevens worden verzameld dan nodig voor de uitvoering van de taak. Er mogen bijvoorbeeld niet méér persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden dan nodig is voor een specifiek doel. Een verhelderende constatering en werk aan de winkel voor de betreffende organisaties. Aansluitend op de AVG workshop volgde een LEAN workshop, gegeven door Nienke Blaauw en Judith Jongeneel, adviseur in opleiding bij BECIS. LEAN is een manier van werken waarbij men de klantwaarde centraal stelt. Verspillingen in de bedrijfsprocessen worden geëlimineerd, waardoor alleen waarde-toevoegende activiteiten overblijven. Nadat de basisprincipes van LEAN met de kandidaten van de Inhousedag waren doorgenomen, was het tijd om aan het werk te gaan. De kandidaten kregen een filmpje te zien waarin een kopje koffie werd gezet en moesten dit proces vervolgens ‘LEAN’ benaderen. Met behulp van Value Stream Mapping werden de stappen in het proces inzichtelijk gemaakt, waarna de verspillingen werden geëlimineerd. Wat overbleef was een efficiënt productieproces van een kopje koffie, zonder overbodige stappen. Eén kandidaat gaf aan nooit meer koffie te kunnen zetten zonder aan LEAN te denken… Missie geslaagd!

We sloten de dag af met een ‘mix and match’ borrel, waar de kandidaten in een ongedwongen sfeer vragen konden stellen en kennismaken met de adviseurs (in opleiding) van BECIS. Een zeer geslaagde eerste editie van de Fundamental Inhousedag. De eerste officiële sollicitatiegesprekken met toekomstige trainees zijn al gevoerd.