Mijn naam is Casper Dasselaar, en ik werk op het moment bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), binnen het programma Open Overheid. In deze blog vertel ik jullie over de uitdagingen die ik tegenkom tijdens deze opdracht. 
Vanuit BECIS | DIOR heb ik een uitvoerende rol bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), binnen het programma Open Overheid. Het kabinet heeft n.a.v. de toeslagenaffaire toegezegd per 1 juli bij Kamerstukken onderliggende beslisnota’s openbaar te maken. Daarnaast hebben alle ministeries de opdracht gekregen actieplannen te schrijven om hun eigen informatiehuishouding te verbeteren. Hierin liggen natuurlijk behoorlijke uitdagingen voor het ministerie.
De afgelopen maanden zijn wij dan ook, in samenwerking met beleidsmedewerkers, hard bezig geweest met het ontwikkelen, testen en implementeren van de nieuwe werkwijze van openbaarmaking. Hierbij heb ik zelf o.a. meegewerkt in interactieve brainstormsessies, het ontwikkelen van instructiemateriaal en het opzetten van intranetpagina’s. Daarnaast hebben wij vanuit het programma de regie gevoerd op het schrijven van de actieplannen door de organisatieonderdelen van het ministerie. Hierbij had ik regelmatig contact met een van deze organisatieonderdelen, waarbij we initiatieven in beeld brachten die in de komende vijf jaar tot verbetering van de informatiehuishouding moeten leiden. Extra leuk is dat er meerdere BECIS | DIOR collega’s met dit onderwerp bezig zijn, zowel binnen het team bij IenW, als bij andere ministeries.

Wil je meer weten over deze opdracht? Neem dan contact met ons op!