TRAINING KWALITEITSZORG EN AUDITING

Na deze training kwaliteitszorg en auditing beheers je theoretische basiskennis van kwaliteitssystemen en heb je meer inzicht gekregen in de impact van kwaliteitssystemen op klanten, organisatie en processen. Verder doe je tijdens de training ervaring op, waardoor je weet hoe je een kwaliteitssysteem moet opzetten en de uitvoerende werkzaamheden die hierbij horen. Tot slot heb je ook meer inzicht gekregen in de wijze waarop een integraal kwaliteitssysteem PDCA cyclus ingericht kan worden.

Online

De trainingen  worden volledig online verzorgd. Dankzij de talloze leervormen in de online leeromgeving, kun je effectief, met sociale interactie op afstand bij ons workshops en trainingen volgen. Zoals je gewend bent staat persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktijkgerichte toepasbaarheid steeds centraal.

Datum Datum wordt vastgesteld bij voldoende aanmeldingen
Tijdstip 09:30 -16:30 uur
Prijs €395,-
Inhoud
Hoe zet je een kwaliteitssysteem op, rekening houdend met de PDCA cyclus?
Plan: Wat wil je als organisatie bereiken? Welke doelen heb je als organisatie?
Do: Hoe ga je de gestelde doelen realiseren? Hoe voer je de werkzaamheden uit?
Check: Hoe controleer je of gestelde doelen ook daadwerkelijk zijn gehaald?
Act: Welke maatregelen tref je om de gestelde doelen alsnog te behalen, als blijkt dat bijsturing nodig is?