Functioneel beheer

Het applicatielandschap bij organisaties wordt steeds complexer, technologische toepassingen komen in hoog tempo voorbij en vanuit de gebruikersorganisatie worden steeds hogere eisen gesteld. Functioneel beheer heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Organisaties worden zich bewust van het feit dat, naast technisch en applicatiebeheer, ook het functioneel beheer een kritieke succesfactor is bij het beheer van informatiesystemen zoals zaaksystemen.

Onze functioneel beheerders hebben ruime ervaring met het functioneel beheren van de meest voorkomende zaak- en documentmanagementsystemen. Onze professionals helpen u graag in situaties waarin het functioneel applicatiebeheer ingevuld dient te worden of extra aandacht behoeft, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, vakantie, extra capaciteit etc. Onze functioneel beheerders hebben aandacht voor wensen van uw eindgebruikers, de inrichting van het systeem en het delen van hun opgebouwde kennis.

business informatie analyse

• Decos;
• Centric;
• Green Valley;
• True Lime;
• Zaaksysteem.nl;
• OneGov;
• Circle Software;
• BCT;
• Split-Vision;
• Exxellence;
• Brein.

• Young Professionals voor functioneel applicatiebeheer;
• Medior Functioneel applicatiebeheerders;
• Senior Functioneel applicatiebeheerders.

• Agentschap Telecom
• ERTMS
• Gemeente Utrechtse Heuvelrug
• Gemeente Weert
• Provincie Fryslân
• Rijksvastgoedbedrijf