Functioneel beheer

Het applicatielandschap bij organisaties wordt steeds complexer, technologische toepassingen komen in hoog tempo voorbij en vanuit de gebruikersorganisatie worden steeds hogere eisen gesteld. Functioneel beheer heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Organisaties worden zich bewust van het feit dat, naast technisch en applicatiebeheer, ook het functioneel beheer een kritieke succesfactor is bij het beheer van informatiesystemen zoals zaaksystemen. Dit kan ook een hogere gebruikersadoptie realiseren.

Wij verlenen ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen en onderkennen de informatiebehoeften vanuit de gebruikers en vertalen deze naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties. Tevens stellen wij functionele specificaties (requirements) op voor informatiesystemen en administratieve organisatie, zodat uw informatiesystemen zoveel als mogelijk aansluiten op de wensen en eisen van de organisatie als geheel en de medewerkers in het bijzonder.

applicatie

Wij hebben ervaring met

• Decos
• Centric
• Green Valley
• True Lime
• Zaaksysteem.nl
• OneGov
• Circle Software
• BCT
• Split-Vision
• Exxellence
• Brein

 

Deze professionals hebben wij in huis

• Young Professionals voor functioneel applicatiebeheer
• Medior functioneel applicatiebeheerders
• Senior functioneel applicatiebeheerders

 

Opdrachtgevers

• Agentschap Telecom
• ERTMS
• Gemeente Utrechtse Heuvelrug
• Gemeente Weert
• Provincie Fryslân
• Rijksvastgoedbedrijf