RPA

Whitepaper RPA

Niet alleen in fabrieken, maar ook in kantoren is er relatief veel eenvoudig repetitief werk. Ondanks dat de informatiestroom nu vaak volledig digitaal verloopt, zijn er nog steeds veel menselijke handelingen nodig in dit proces. Dat is waar Robotic Process Automation (RPA) kansen biedt.

paper avg

Whitepaper AVG

Digitaal werken biedt verschillende voordelen ten opzichte van werken met papier. Zo kun je makkelijker samenwerken, heb je beter inzicht in versiebeheer en heb je een duidelijk overzicht wie bij welke informatie kan. Dit zijn enkele voorbeelden waarmee digitaal samenwerken de dienstverlening van jouw organisatie verbetert.

gebruikersadoptie

Whitepaper gebruikersadoptie

Bij de overheid is de digitalisering in volle gang. Het gebruik van online diensten als MijnOverheid, E-factureren en digitaal zakendoen neemt toe. Hierbij staat het verbeteren van de dienstverlening richting burgers en ondernemers centraal. Maar ook de interne organisatie komt aan bod in het digitaliseringstraject.

small data

De waarde van Small Data

Volgens Rufus Pollock, van de Open Knowledge Foundation, is de hele hype rondom Big Data dan ook misplaatst: ‘Small, linked data is where the real value lies.’ En hij is niet de enige die hier zo tegenaan kijkt.

verandering

Maak verandering makkelijk en leuk

Ondanks dat alles in het leven continu in beweging is, hebben wij toch veel moeite met veranderingen. In dit artikel wordt belicht hoe je als medewerker een verandering op het werk gemakkelijker en leuker kan maken, zodat dit minder (negatieve) energie kost.

data

Ongestructureerde data

Organisaties ontvangen, genereren en verzenden steeds meer data. Dit betreft allerlei soorten data die in de basis een weergave zijn van het handelen van de organisatie. In feite is alles wat op één of andere manier iets zegt over het handelen van een organisatie te beschouwen als data.

Prorail

Digitaal samenwerken bij ProRail

De implementatie van SharePoint Online en de migratie van de content uit de SharePoint 2007 omgeving naar de online doelomgeving zijn hierbij belangrijke resultaatgebieden. Vol trots kunnen we aangeven dat afgelopen april dit traject succesvol en naar tevredenheid van de opdrachtgever is opgeleverd.

privacy

Privacy anno 2018

Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe AVG wetgeving? De eerste stap op weg naar AVG-compliance is het beantwoorden van de vraag of de AVG op uw organisatie van toepassing is en, zo ja, in welke mate.

digicoaches

Digi-coaches

Organisaties maken steeds meer gebruik van nieuwe ICT-oplossingen. Denk daarbij aan oplossingen als SharePoint, zaaksystemen, digitale vergadersystemen en tablets. Dat zorgt voor veranderingen die een flinke impact hebben op diverse facetten van de organisatie.

kennisdelen

Kennis is pas van waarde als je het deelt

Waarom zou een organisatie zich profileren als kennispartner of zelfs kennisautoriteit, maar de klant geen kijkje in de keuken gunnen? Om kennispartner te zijn en te blijven moet je krachten, kennis en kunde bundelen.

koude technologie

Koude technologie biedt ruimte voor warme contacten

De kennis community Gebruiker Centraal wil een gebruiksvriendelijke online overheid en met het Maak Het Bruikbaar Festival probeert zij verbindingen te leggen, ervaringen te delen en ideeën op te doen. BECIS ging op zoek naar antwoorden.