Lean- en verbetertrajecten

Wij kunnen u helpen uw bedrijfsprocessen te verbeteren

 

De meeste ICT-projecten zijn ook verbetertrajecten. Om een traject goed te laten verlopen, is het van belang het goed te besturen en beheersen. In dit kader verstaan we onder besturen het expliciet aangeven wat per fase moet worden gerealiseerd, welke uitgangspunten en kaders hierbij worden gehanteerd, alsook het gericht ervoor zorgen dat de beoogde doelen (per fase) worden bereikt. Een belangrijke randvoorwaarde voor gerichte sturing en beheersing is dat duidelijk is wie de eigenaar van de verandering is. Onze adviseurs zijn specialisten in de realisatie van organisatieveranderingen en -verbetering op het gebied van Informatiemanagement.

Effectieve processen zijn processen die het procesdoel direct realiseren. Het proces voegt zelf geen rompslomp toe, integendeel: het kenmerk van effectieve processen is maximale doorstroming (‘flow’). Als u een efficiency slag wilt maken op procesniveau, dan kunnen wij adviseren waar winst te behalen valt. Hiervoor gebruiken wij onder andere Lean technieken. Een verbetertraject middels Lean Six Sigma is erop gericht om verspillingen in een proces te elimineren. Een verspilling is elke stap die geen toegevoegde waarde levert. Door stappen te elimineren gaan de kosten van uw proces omlaag, wat leidt tot een verbetering van uw bedrijfsresultaat.

Om aan te laten sluiten bij de specifieke wensen en behoeftes van de organisatie, doorlopen wij een aantal stappen. Deze zorgen er ook voor dat medewerkers op de werkvloer zich gaan identificeren met het proces:

 

  • Wat is van waarde voor de klant (bewustwording)?
  • Waar in het proces wordt waarde toegevoegd, en waar niet?
  • Welke stappen zijn verspillingen in het proces?
  • Zorg voor doorstroming.
  • Van push naar pull: de klant bepaalt.
  • Hoe zorgen wij ervoor dat wij dit proces kunnen standaardiseren en borgen in de organisatie?

 

De rol van de adviseur verandert tijdens dit traject van sturend naar coachend en begeleidend. Al onze adviseurs zijn Lean Six Sigma gecertificeerd.

Onderdelen

• Quick scan, nul- en volwassenheidsmeting
• Inrichten en verbeteren van processen, ketens en samenwerking
• Organiseren van processturing
• Werkend krijgen van nieuwe werkwijzen en systemen
• Werkend krijgen van Lean en continu verbeteren
• Implementatie van de verandering
• Coaching van medewerkers

 

Deze professionals hebben wij in huis

• Verandermanagers
• Procesanalisten
• Procesadviseurs

 

Opdrachtgevers

• Gemeente Utrecht
• ROC A12
• Waternet
• Waterbedrijf Groningen