Digitaal samenwerken en de AVG

Digitaal werken biedt verschillende voordelen ten opzichte van werken met papier. Zo kun je makkelijker samenwerken, heb je beter inzicht in versiebeheer en heb je een duidelijk overzicht wie bij welke informatie kan. Dit zijn enkele voorbeelden waarmee digitaal samenwerken de dienstverlening van jouw organisatie verbetert.

‘Digitaal samenwerken is geen ICT-traject,
maar een organisatieverandering.’

Om succesvol digitaal te kunnen samenwerken moet aan enkele randvoorwaarden worden voldaan. De processen en gebruikte systemen moeten goed in kaart zijn gebracht en de organisatie moet goed ondersteund worden bij het maken van de digitale transitie. Als je dit niet goed regelt, ontbreekt het aan overzicht, wat leidt tot verspilling: gegevens worden bijvoorbeeld dubbel geregistreerd, medewerkers weten niet hoe zij efficiënt met de nieuwe systemen om moeten gaan en de archivering van jouw archiefbescheiden is niet geregeld. Dit zijn ook de uitdagingen die organisaties onder handen moeten nemen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Download de whitepaper