SCRUM

Scrum is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door doen. Waarbij we afscheid nemen van het traditionele blauwdruk denken. Het betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is. Aanvankelijk werd scrum vooral gebruikt in de ICT-wereld. Scrum is ontwikkeld om te voorkomen dat kostbare ICT-projecten zouden mislukken.

Online

De trainingen  worden volledig online verzorgd. Dankzij de talloze leervormen in de online leeromgeving, kun je effectief, met sociale interactie op afstand bij ons workshops en trainingen blijven volgen. Zoals je gewend bent staat persoonlijke aandacht, kwaliteit en praktijkgerichte toepasbaarheid nog steeds centraal.

Datum 17 september, 24 september en 1 oktober
Tijdstip 13:00-16:30 uur
Prijs €1.395,00
Schrijf je in
Inhoud
Verhoog de effectiviteit van jouw team
Zorg voor een precieze uitvraag bij de klant wat betreft de wensen (gebaseerd op zogenaamde user stories)
Zet altijd de waarde voor de klant centraal
Een duidelijke structuur in werkwijzen, opleveren van deelproducten en team-effort
Er is iedere 2-4 weken sprake van een oplevering van een deel van een product

Resultaat

  • Je kent alle begrippen en de rollen binnen de SCRUM methodiek.
  • Je hebt geoefend met het toepassen van de begrippen op basis van de eigen casuïstiek.
  • Je hebt een beeld van de toepasbaarheid van deze methodiek t.o.v. andere methodieken.
  • Je hebt een beeld van de toepasbaarheid van de Scrum methode in het eigen werkveld.
  • Je kunt een officieel examen afleggen (voor het behalen van een certificaat voor Scrummaster of Product owner).