Procesoptimalisatie

Procesanalyse en procesoptimalisatie

Door werkprocessen te analyseren en verbeterpunten aan te kaarten, kan de dienstverlening van een organisatie naar een hoger plan worden getild. Procedures en werkwijzen zijn het hart van een organisatie. Juist daar valt een hoop winst te behalen. Junior-informatieadviseurs en -analisten helpen de organisatie bij het in kaart brengen van de huidige situatie en het verkennen van andere, vaak efficiëntere alternatieven.Door bewustwording te creëren over de huidige gang van zaken, gaan mensen vaak inzien dat het ook anders kan.

BECIS-trainees worden ingezet als junior-informatieadviseur. In die rol zijn zij betrokken bij migraties en adviseren zij afdelings- en teammanagers over de inrichting van bijvoorbeeld een nieuwe samenwerkingswebsite, zoals SharePoint Online. Daarnaast ontwerpen zij trainingsmateriaal en verzorgen zij trainingen. Als adviseur informatiemanagement kunnen onze trainees bijvoorbeeld ook de informatiestormen van een gemeente in kaart brengen en opnieuw vormgeven. Hiervoor viden gesprekken plaats met afdelingshoofden en managers. Zodra het applicatie- en informatielandschap in beeld is gebracht, volgt vaak een advies voor de toekomst.

De meerwaarde
De adviseurs van BECIS houden zich bezig met afwisselende taakgebieden. Onze organisatie beschikt hierdoor over kennis van veel (specifieke) thema’s binnen het vakgebied. Opdrachtgevers kunnen op dit waardevolle netwerk vertrouwen wanneer zij zoeken naar de dienstverlening en producten die BECIS biedt. Onze adviseurs zijn gewend om te ‘schaken’ op een competentie- en kennisdivers speelbord waar professionaliteit en kennisdeling hoog in het vaandel staan.

Voordelen

  • Verbeterde werkwijzen leiden tot efficiënter uitgevoerde werkzaamheden bij de opdrachtgever en tot een betere dienstverlening.
  • BECIS-trainees bieden inzicht in en bewustwording van de huidige situatie op gebieden zoals digitalisering en werkprocessen. Voor de opdrachtgever is deze kennis essentieel, zowel om op te kunnen voortborduren als bij het na denken over alternatieven binnen het werkveld.
  • Adviseurs in opleiding van BECIS weten welke trends er in het vakgebied spelen en welke ontwikkelingen of producten voor de opdrachtgever interessant kunnen zijn .

Opdrachtgevers

  • Vrumona: SharePoint-consultant
  • Gemeente Den Haag: Junior-adviseur informatiemanagement

Eline: “Een BECIS-trainee biedt de organisatie een frisse blik, andere denkwijzen en nieuwe ideeën. Dit kan een organisatie helpen nieuwe inzichten te vergaren en lopende vraagstukken op andere manieren te benaderen.”