LEIDINGGEVEN IN INFORMATIEMANAGEMENT

Ken je dat gevoel van 1-0 achter staan? Het gevoel van constant energie steken in afstemmen en overleg binnen je team, de organisatie en daarbuiten met leveranciers, terwijl je toch niet vooruit komt? Veel verschillende sporen lopen gelijktijdig en zijn van elkaar afhankelijk. Als leidinggevende informatiemanagement werk je in een dynamisch vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt, vooral nu in corona-tijd, waarbij werken op afstand het nieuwe normaal is geworden.

• Hoe zorg je ervoor dat je koers houdt en dat de dienstverlening naar je organisatie goed verloopt?
• Dat je voortgang in projecten boekt en ruimte maakt voor de uitvoer van innovatieve ideeën?
• Dat je aansluiting houdt op de wensen van de gebruikersorganisatie/business en opdrachtgevers tevreden zijn?
• Dat er voldoende budget beschikbaar wordt gemaakt en je met prioriteit en aandacht door directie en management wordt gesteund?
• Hoe ontwikkel je je team van operationele aansturing naar aansturing op basis van regie?
• Hoe houd je je medewerkers betrokken bij alle ontwikkelingen?
• Hoe werk je samen met je leveranciers als partners?
• En hoe houd je de verbinding met alle betrokkenen in dit krachtenveld? Hoe maak je met elkaar het verschil en ben je zelf in control?

Ons antwoord op dit vraagstuk hebben we vertaald naar deze leergang Leidinggeven in Informatiemanagement, samen met trainer Nienke Plompen en ervaringsdeskundige Leontien Hogeweg. Vanuit jouw eigen praktijkcasus werken zij samen met jou aan leiderschapsvaardigheden, krijg je zicht op de dynamiek in het vakgebied en inspiratie om jouw visie daarop vorm te geven en binnen en buiten je organisatie succesvol uit te dragen en je team daarbinnen op een juiste manier te positioneren.

We starten met persoonlijk leiderschap: wat drijft jou? Welke beweging wil je bewerkstelligen – in de organisatie, in je team, in de maatschappij? Vanuit jouw eigen praktijkcasus werken we aan leiderschapsvaardigheden, krijg je zicht op de dynamiek in het vakgebied en inspiratie om jouw visie daarop vorm te geven en binnen je organisatie succesvol uit te dragen en je team daarbinnen op een juiste manier te positioneren.

BECIS I DIOR 

BECIS | DIOR maakt al 15 jaar het verschil door de brug te slaan tussen informatiemanagement en de business. Als (interim-)managers, adviseurs en opleiders. DIOR Academy maakt onderdeel uit van BECIS I DIOR en biedt al ruim 30 jaar toonaangevende opleidingen voor professionals en managers in het vakgebied van informatiemanagement.

Schrijf je nu in!

Neem contact op voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek met een van de trainers. Daarin bespreken we jouw behoefte, krijg je meer informatie en bepalen we of deze opleiding past bij jouw vraag. Mail je gegevens o.v.v. ‘Kennismakingsgesprek LIM’ naar info@dior.nl.

“We krijgen als organisatie veel nieuwe context op ons af. Nieuwe wet- en regelgeving heeft bijvoorbeeld zeer veel impact op ons vakgebied. Mijn team bestaat niet uit de jongsten, de relatie met de organisatie is niet altijd goed en het krachtenveld met onder andere een ICT-afdeling die een stempel drukt, maakt het erg lastig om ons als team te positioneren.”

Aldus de Teamleider Dienst Informatiebeheer.

Schrijf je in
Startdatum 8 maart 2021
Duur Half jaar
Prijs €4500,- excl. BTW

Resultaten:  

 • Wat levert dit programma jou op:  Persoonlijk leiderschap: hoe blijf ik effectief in een complex krachtenveld en een veranderende omgeving 
 • Inspiratie & impact Wat drijft mij (purpose) en welke resultaten wil ik bereiken?   
 • Vakinhoudelijke positionering van mezelf en mijn team: ‘waar zijn we wel en niet van’  
 • Zicht op transities & trends in en buiten het vakgebied. Wat is de impact en wat doen we ermee? 
 • Effectief communiceren en beïnvloeden: hoe krijg ik de duidelijkheid en kaders die ik wil? 
 • Teamontwikkeling: Hoe ontwikkel ik mijn team?  
 • Netwerk & kennis delen met andere managers in het vakgebied 

Locatie  

Het programma wordt onze locatie in Den Haag uitgevoerd, vanzelfsprekend met de noodzakelijke regels in verband met corona. Wanneer de situatie het toelaat, zal dit programma op onze trainingslocatie DIOR Academy in Den Haag (Bezuidenhoutseweg 1) plaatsvinden. Hier zorgen we er vanzelfsprekend voor dat de modules op een gezonde en verantwoorde wijze plaatsvinden. We baseren ons hierbij op ons brancheprotocol, de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.  Indien noodzakelijk zullen we de trainingsmodules online aanbieden. Onze trainers hebben tevens ruime ervaring met online trainen en hierdoor kunnen we in online bijeenkomsten via verschillende tools en interactieve werkvormen dezelfde kwaliteit leveren als op locatie.  

HET PROGRAMMA  
Persoonlijk leiderschap in informatiemanagement

(8 & 9 maart 2021)

Persoonlijk leiderschap:  

 • Persoonlijk leiderschap: waar sta ik voor? waar ga ik voor? 
 • 3 perspectieven van een leider  
 • Belemmeringen in beeld 

Transities in Informatiemanagement   

 • Trends en transities in en buiten het vakgebied IM 
 • Inzicht in de dynamiek in de eigen organisatie (9-vlakmodel)  
 • Welke beweging wil ik maken? of Hoe kom ik van het ‘eiland’ af? Meer aansluiting bij de business op operationeel, tactisch en strategisch niveau. 
‘Masterclass’ Verandermanagement

(29 maart 2021)

 • Verandermanagement: wat is het en waarom is het belangrijk?   
 • Welke uitgangspunten, kaders en tools zijn er?  
 • Interview met rolmodel over succesfactoren in de praktijk 
 • Omgaan met weerstand, hoe krijg je mensen (eigen team, collega’s IM, ICT en business) mee? 
Praktijk-intervisie

(17 mei 2021)

 • Praktijkcasussen op een gestructureerde wijze behandelen 
 • Doelgericht leren en kennis delen  

 

Teamontwikkeling & krachtenveld

(14 juni 2021)

 • Stakeholder analyse: Wat speelt er in het krachtenveld en wat is mijn strategie?
 • Teamontwikkeling: in welke fase zit mijn team en hoe motiveer ik ze?  
 • Hoe krijg ik mijn team en de organisatie (collega’s IM, ICT en business) mee in de ontwikkelingen?  
Eindpresentaties

(5 juli 2021 dagdeel)

Jouw casus leerervaring presenteren 
Tussen de modules 1:1 gesprek met een mede-deelnemer. Doel = elkaar bevragen op de voortgang van de eigen casus en toepassen van het geleerde in de eigen werkpraktijk.