LEIDINGGEVEN IN INFORMATIEMANAGEMENT

Vergroot jouw impact in een dynamisch krachtenveld 

Als leidinggevende informatiemanagement (IM) werk je in een dynamisch vakgebied dat zich razendsnel ontwikkeld. Veel organisaties zien informatiemanagement echter als “corvee”. Het gevoel van 1-0 achter staan of een roepende in de woestijn te zijn, zal veel leidinggevenden IM niet vreemd voorkomen, bij henzelf of hun team. In deze opleiding leer je hoe jij vanuit jouw positie het verschil maakt.  

We starten met persoonlijke leiderschap: wat drijft jou? Welke beweging wil je bewerkstelligen – in de organisatie, in je team, in de maatschappij? Vanuit jouw eigen casus werken we aan leiderschapsvaardigheden, krijg je zicht op de dynamiek in het vakgebied en inspiratie om jouw visie vorm te geven.  

BECIS I DIOR 

BECIS|DIOR maakt al 15 jaar het verschil door de brug te slaan tussen informatiemanagement en de business. Als (interim-)managers, adviseurs en opleiders. De DIOR Academy maakt onderdeel uit van BECIS I DIOR en biedt al 30 jaar toonaangevende opleidingen voor professionals en managers in het vakgebied van informatiemanagement.  

Schrijf je nu in!

Neem contact op voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Daarin krijg je meer informatie en bepalen we of deze opleiding past bij jouw vraag. Vul het contactformulier in of mail naar communicatie@becis.nl 

 

“We krijgen als organisatie veel nieuwe context op ons af. Nieuwe wet- en regelgeving heeft bijvoorbeeld zeer veel impact op ons vakgebied. Mijn team bestaat niet uit de jongsten, de relatie met de organisatie is niet altijd goed en het krachtenveld met onder andere een ICT-afdeling die een stempel drukt, maakt het erg lastig om ons als team te positioneren.”

Aldus de Teamleider Dienst Informatiebeheer.

Schrijf je in
Startdatum 8 maart 2021
Duur Half jaar
Prijs €4500,- excl. BTW

Resultaten:  

 • Wat levert dit programma jou op:  Persoonlijk leiderschap: hoe blijf ik effectief in een complex krachtenveld en een veranderende omgeving 
 • Inspiratie & impact Wat drijft mij (purpose) en welke resultaten wil ik bereiken?   
 • Vakinhoudelijke positionering van mezelf en mijn team: ‘waar zijn we wel en niet van’  
 • Zicht op transities & trends in en buiten het vakgebied. Wat is de impact en wat doen we ermee? 
 • Effectief communiceren en beïnvloeden: hoe krijg ik de duidelijkheid en kaders die ik wil? 
 • Teamontwikkeling: Hoe ontwikkel ik mijn team?  
 • Netwerk & kennis delen met andere managers in het vakgebied 

Locatie  

Het programma wordt onze locatie in Den Haag uitgevoerd, vanzelfsprekend met de noodzakelijke regels in verband met corona. Wanneer de situatie het toelaat, zal dit programma op onze trainingslocatie DIOR Academy in Den Haag (Bezuidenhoutseweg 1) plaatsvinden. Hier zorgen we er vanzelfsprekend voor dat de modules op een gezonde en verantwoorde wijze plaatsvinden. We baseren ons hierbij op ons brancheprotocol, de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.  Indien noodzakelijk zullen we de trainingsmodules online aanbieden. Onze trainers hebben tevens ruime ervaring met online trainen en hierdoor kunnen we in online bijeenkomsten via verschillende tools en interactieve werkvormen dezelfde kwaliteit leveren als op locatie.  

HET PROGRAMMA  
Persoonlijk leiderschap in informatiemanagement

(15 & 16 februari 2021)

Persoonlijk leiderschap:  

 • Persoonlijk leiderschap: waar sta ik voor? waar ga ik voor? 
 • 3 perspectieven van een leider  
 • Belemmeringen in beeld 

Transities in Informatiemanagement   

 • Trends en transities in en buiten het vakgebied IM 
 • Inzicht in de dynamiek in de eigen organisatie (9-vlakmodel)  
 • Welke beweging wil ik maken? of Hoe kom ik van het ‘eiland’ af? Meer aansluiting bij de business op operationeel, tactisch en strategisch niveau. 
‘Masterclass’ Verandermanagement

(29 maart 2021)

 • Verandermanagement: wat is het en waarom is het belangrijk?   
 • Welke uitgangspunten, kaders en tools zijn er?  
 • Interview met rolmodel over succesfactoren in de praktijk 
 • Omgaan met weerstand, hoe krijg je mensen (eigen team, collega’s IM, ICT en business) mee? 
Praktijk-intervisie

(17 mei 2021)

 • Praktijkcasussen op een gestructureerde wijze behandelen 
 • Doelgericht leren en kennis delen  

 

Teamontwikkeling & krachtenveld

(14 juni 2021)

 • Stakeholder analyse: Wat speelt er in het krachtenveld en wat is mijn strategie?
 • Teamontwikkeling: in welke fase zit mijn team en hoe motiveer ik ze?  
 • Hoe krijg ik mijn team en de organisatie (collega’s IM, ICT en business) mee in de ontwikkelingen?  
Eindpresentaties

(5 juli 2021 dagdeel)

Jouw casus leerervaring presenteren 
Tussen de modules 1:1 gesprek met een mede-deelnemer. Doel = elkaar bevragen op de voortgang van de eigen casus en toepassen van het geleerde in de eigen werkpraktijk.