Mijn naam is Dyantha Boxum en ik werk via BECIS | DIOR bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In mijn opdracht bij het programma Open Overheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houd ik me vooral bezig met het stukje ‘Open’ van ‘Open op orde’. N.a.v. de kindertoeslagenaffaire heeft het kabinet toegezegd dat per 1 juli onderliggende beslisnota’s bij Kamerstukken openbaar gemaakt worden. Dit heeft een behoorlijke impact: op de processen, maar vooral ook op de manier van werken.
Als onderdeel van een kernteam van 2 à 3 mensen, heb ik hier een grote rol in gespeeld. Dit varieert van (inter)departementale afstemming tot het meenemen van medewerkers in de verandering en het gezamenlijk met hen ontwikkelen en testen van een ministerie-brede werkwijze. Van het ontwikkelen van instructiemateriaal tot het schrijven, laten vaststellen en uitvoeren van een implementatieplan. Het was een uitdaging dit binnen slechts enkele maanden voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt een werkbaar proces neer te zetten waar de medewerkers vanaf het begin af aan goed in meegenomen zijn.
Handig: diverse BECIS|DIOR-collega’s waren met vergelijkbare opdrachten bezig bij andere departementen, dus er was altijd wel iemand om even mee te sparren!

Wil je meer weten over deze case? Neem dan contact met ons op!