Maak kennis met onze totaalaanpak

BECIS is gespecialiseerd in de schakelfunctie tussen techniek (IT) en gebruikersadoptie (organisatie). Wij signaleren behoeftes en betrekken de gebruiker actief  in het gehele veranderproces. Heldere eenduidige communicatie, het aanpassen van procedures en het creëren van draagvlak zijn essentiële aandachtsgebieden. In onze visie zijn dit doorslaggevende factoren die het toepassen en optimaliseren van informatievoorziening succesvol maken.

Onze adviseurs denken met u mee binnen de kaders en uitdagingen van uw organisatie. Of het nu gaat om het invoeren van het digitaal samenwerken, het inrichten en optimaliseren van processen of het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem. Onze adviseurs hebben de expertise om niet alleen te kijken naar de formele aspecten, maar zij hebben ook oog voor de cultuuromslag die innovatie met zich meebrengt.

Visievorming, strategie en beleid.

Door de snelle technologische ontwikkelingen en de hoeveelheid keuzes die daaruit voortvloeien kunnen organisaties niet meer zonder een heldere visie en strategie over hoe zij informatiemanagement willen positioneren. Informatie-uitwisseling met klanten en ketenpartners verloopt steeds meer geautomatiseerd. Dit biedt organisaties kansen, maar ook uitdagingen.

Steeds meer organisaties gaan over op het nieuwe werken waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen plaats- en tijdonafhankelijk te beschikken over de meest actuele informatie. Het implementeren van het nieuwe werken is meer dan een digitaal systeem aanschaffen dat wordt ondersteund door tablets of smartphones. Elke organisatie heeft een eigen DNA dat vraagt om een specifieke aanpak om het nieuwe werken te implementeren. Dit vraagt om duidelijke keuzes en uitgangspunten, verwoord in heldere afspraken.

Wij ondersteunen graag organisaties bij de vorming van een visie, strategie en beleid op het gebied van informatiemanagement, het maken van juiste keuzes en afspraken alsook het opstellen van een roadmap hoe het doel te bereiken.