Maak kennis met onze totaalaanpak

BECIS is gespecialiseerd in de schakelfunctie tussen techniek (IT) en gebruikersadoptie (organisatie). Wij signaleren behoeftes en betrekken de gebruiker actief  in het gehele verbeterproces. Heldere eenduidige communicatie, het aanpassen van procedures en het creëren van draagvlak zijn essentiële aandachtsgebieden. In onze visie zijn dit doorslaggevende factoren die het toepassen en optimaliseren van informatievoorziening succesvol maken.

Visievorming, strategie en beleid.

Door de snelle technologische ontwikkelingen en veranderende wetgeving kunnen organisaties niet meer zonder een heldere visie en strategie over hoe zij informatiemanagement willen positioneren. Het werk van de lokale overheid vindt steeds meer plaats vanuit allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden: multidisciplinair, kennisintensief en transparant. Medewerkers krijgen de mogelijkheid plaats- en tijdonafhankelijk te beschikken over de meest actuele informatie. Het implementeren van het digitaal samenwerken is meer dan het aanschaffen van een nieuw ICT systeem. Elke organisatie heeft een eigen DNA dat vraagt om een specifieke aanpak om het digitaal samenwerken te implementeren. Dit vraagt om duidelijke keuzes en uitgangspunten. Wij ondersteunen bij de vorming van een visie, strategie en beleid op het gebied van informatiemanagement.