BECIS en Nyenrode … De data-gedreven organisatie.

Door: Alvin Mangel en BECIS i.s.m. Nyenrode Business University.

Op dinsdag 23 mei hebben studenten van de Nyenrode New Business School hun oplossingen met betrekking tot het ontwikkelen van een data-gedreven organisatie gepresenteerd aan BECIS Partner in Education.  In de praktijk hebben wij van BECIS veel te maken met het gebruik van data in de klantorganisatie.

Binnen het vak Business Research & Decision Making leren studenten van Nyenrode de theoretische grondbeginselen van onderzoek toe te passen in de bedrijfspraktijk. En om dit goed te kunnen doen werkt de Nyenrode samen met bedrijven die studenten voorzien van uitdagende cases uit de beroepspraktijk. Dit jaar is de volledige opdracht van de vijf klassen door BECIS uitgezet.

Exploratory research

Onze adviseurs Hanna Mantel, Romana Goedendorp, Koen Vermeulen en directeur Hans Cordfunke hebben de studenten van een vijftal cases voorzien. Deze cases betroffen situaties waar wij als organisatie mee te maken hebben. Vragen die onder meer onderzocht werden zijn: ‘Hoe kan er met reeds bestaande data, business opportunity’s voorspelbaar gemaakt worden?’ ‘Welke randvoorwaarden zijn nodig om data gedreven te kunnen werken?’ ‘Welke stappen dient een organisatie te doorlopen om voorspellende modellen te kunnen ontwikkelen?’

De studententeams hebben onder leiding van docenten Pim van Berkel, Patrick Stastra en Alvin Mangel met een gestructureerde aanpak de cases onderzocht (exploratory research) en zijn zo tot een aantal oplossingsrichtingen gekomen. Kortom met deze ideeën kunnen wij verder in de ontwikkeling van de data-gedreven organisatie. Een vruchtbare samenwerking waaruit frisse inzichten zijn gekomen.

 

Data Deltaplan

Voor zowel de studenten als voor ons is met de presentaties een einde gekomen aan een intensieve 14 weken durende samenwerking. De studenten hebben een scala aan onderzoek-, consulting- en presentatie competenties kunnen ontwikkelen onder professionele begeleiding.

Het verwerken van de resultaten van de verschillende onderzoeken zal de komende tijd plaats gaan vinden. De belangrijkste tussentijdse conclusie bevestigd dat data in verschillende verschijningsvormen een nieuwe asset voor een organisaties gaat worden. Een belangrijke randvoorwaarde is dat data van goede kwaliteit is, op waarde geschat wordt en op de juiste manier wordt geïnterpreteerd. Het managen van de diverse datastromen binnen organisaties lijkt daarbij een cruciale verantwoordelijkheid te gaan worden. Samengevat zou een Data Deltaplan – dat stapsgewijs inzichtelijk maakt welke data zich waar in de organisatie bevindt – zo maar eens voor iedere organisatie een must kunnen worden.