Over BECIS

VAN VERANDERING NAAR VERBETERING
Door een steeds verdergaande digitalisering vinden ingrijpende veranderingen plaats voor mens, maatschappij en werk. In deze veranderende wereld vervullen wij een schakelfunctie. Wij kijken verder dan de techniek of het systeem en stellen de gebruiker centraal. BECIS helpt organisaties om (digitale) innovaties te omarmen en informatie overal en altijd voor handen te hebben. Het creëren van draagvlak bij de medewerker en het managen van de impact op de business zijn hierbij essentieel. Wij ondersteunen, adviseren en besteden zorg aan onze opdrachtgevers.

Onze missie

“Wij staan voor het resultaatgericht toepasbaar maken van informatiemanagement.”

Om de bedrijfsresultaten van onze klanten te verbeteren door slim en innovatief informatiemanagement werken wij als partner voor en met onze klanten. Dit doen we op alle niveaus in de organisatie. Uitvoerend met de young professionals, adviserend met de adviseurs van BECIS en opleiding en training via DIOR Academy. Hierbij kijken wij naar de bedrijfscultuur van onze klant en nemen wij gebruikers mee in veranderingen. Door de inzet van adviseurs en adviseurs in opleiding maken wij informatie-innovaties toepasbaar, door het combineren van bestaande kennis en innovaties.
In onze aanpak maken mensen het verschil, daarom zijn onze werknemers voor het ons het meest waardevol. Zonder hen geen tevreden opdrachtgevers. Werkend leren en lerend werken is de basis van ons kennisinstituut. Door het continu ontwikkelen en delen van kennis geven wij invulling aan onze ambitie om de autoriteit te zijn op het gebied van informatiemanagement. Wij zorgen voor verbinding tussen werknemers en ons bedrijf door het organiseren van kennisuitwisseling en andere leuke evenementen. Deskundig, passievol en vooruitstrevend zijn daarbij leidend.
Hierdoor blijven wij groeien als bedrijf, om in de toekomst toonaangevend te zijn op het gebied van informatiemanagement. Wij ondernemen respectvol en duurzaam.

Onze visie

“Wij zijn de kennispartner op het gebied van informatiemanagement.”

Kennispartner zijn betekent dat we in 2020 autoriteit zijn op het gebied van informatiemanagement. We helpen onze klanten verbeteren door informatieadvies, business analyse, project- en verandermanagement. We bieden ondersteuning in de praktijk met onze adviseurs in opleiding en bieden opleidingen, incompanytrajecten en ontwikkelprogramma’s aan.
In 2020 hebben wij ons intern en extern ontwikkeld tot kennisinstituut. Dit met behulp van het ontwikkelprogramma, coaching en het master apprentice principe: het concept lerend werken/werkend leren is geheel in onze organisatie verankerd.

Duurzaam ondernemen

Iets terugdoen voor de maatschappij

Sinds de oprichting in 2005, heeft BECIS Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Het is ingebed in de organisatie en komt terug in alle aspecten binnen BECIS, omdat wij dit ervaren als een mooie kans om iets terug te doen voor de maatschappij.

VOETAFDRUK
De adviseurs van BECIS reizen in beginsel per Openbaar Vervoer. Mochten de aard van de werkzaamheden of de projectlocatie vragen om ander vervoer, dan kan alleen worden gekozen uit een groene leaseregeling, wat betekent dat een auto een A-label draagt. Daarnaast is BECIS landelijk actief, maar proberen we altijd onze adviseurs in de eigen regio in zetten om de reistijd en -afstand zo laag mogelijk te houden. Op de kantoren van BECIS worden louter biologische producten gebruikt; van koffie tot schoonmaakmiddelen. Als adviesorganisatie op het gebied van digitalisering steekt BECIS de hand in eigen boezem en wordt het printen van documenten sterk ontmoedigd. Het weinige papier dat gebruikt wordt, draagt het FSC-keurmerk.

FLEXIBEL- EN THUISWERKEN
Thuiswerken wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. Om dat mogelijk te maken, beschikken onze adviseurs over een laptop/tablet, een smartphone en tijd- en plaatsonafhankelijke toegang tot het netwerk van BECIS. Adviseurs zijn hiermee zelf verantwoordelijk voor hun tijdsindeling waardoor ze files kunnen vermijden en zelf hun dag kunnen indelen.

INVESTEREN IN MENSEN
Elk mens is een talent in ontwikkeling. Onze medewerkers zijn het kapitaal. Wij investeren in mensen, zo brengen wij kennis in beweging en groeien wij met onze mensen mee. Er wordt daarom veel geïnvesteerd in opleiding, mede dankzij ons opleidingsinstituut DIOR Academy. Om onze adviseurs de best passende opleiding te kunnen bieden, worden zij begeleid door onze Talent managers. Zij zullen aan de hand van gesprekken en assessments een traject uitstippelen waarmee doelgericht de gewenste resultaten worden bereikt.

SPONSORING
Als maatschappelijk bewuste organisatie sponsort BECIS verenigingen met een maatschappelijk doel of een sportief-sociaal karakter. Zo hebben een groot aantal adviseurs meegedaan aan Serious Ambtenaar en doet een team mee aan de Dam-tot-Damloop voor het goede doel. Daarnaast zijn wij een Platinum-sponsor van het Rugbyclub WRC-Te Werve, waarmee wij deze leuke sport onder de aandacht brengen en een gezonde levensstijl en teamspirit willen stimuleren.

Geschiedenis

In 2005 is BECIS opgericht als project- en adviesbureau op het gebied van informatiemanagement. Na een snelle groei, heeft BECIS in 2011 een groot aandeel binnen DIOR Academy vergaard, waarmee de dienstverlening  aanzienlijk uitgebreid werd.
Naast ons aanbod van vakinhoudelijk kundige adviseurs kan BECIS nu ook incompanytrainingen aanbieden bij onze opdrachtgevers en onze collega’s goed adviseren en ondersteunen in het volgen van verdere vakinhoudelijke opleidingen. Per 1 januari 2015 is BECIS volledig eigenaar van DIOR Academy.

Met onze ontwikkelprogramma’s BECIS Fundamental en BECIS Advanced bieden wij enthousiaste talenten de perfecte opleiding en kunnen zij uiteindelijk als volwaardig informatieadviseur bij onze opdrachtgevers optreden.

Inmiddels werken er 100 collega’s bij BECIS, zowel bij het interne team alsmede als adviseurs op de projecten.

Werkwijze

BECIS biedt oplossingen bij vraagstukken op het snijvlak van informatiemanagement, bedrijfsvoering, ICT en business. Wij zijn toonaangevend door een pragmatische, doordachte en bewezen werkwijze. Onze aanpak start met een persoonlijk gesprek dat de basis vormt voor de relatie die wij met onze opdrachtgevers hebben. Hierdoor weten we exact vast te stellen wat de wensen zijn en welke behoefte er is. Op deze manier garanderen wij een op maat gesneden dienstverlening en realiseren wij de doelstellingen door pragmatische en voor elke organisatie toepasbare oplossingen.

BECIS beschikt over een proactief team van ervaren praktijkgerichte informatiemanagers, (young) professionals, adviseurs en adviseurs in opleiding. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen adviseurs die op tactisch en strategisch niveau activiteiten ontplooien en professionals die acteren op operationeel niveau.
Graag gaan we in een persoonlijk gesprek meer uitgebreid in op onze op maat gesneden dienstverlening en wat dat voor zowel de kandidaat als de opdrachtgever kan betekenen.

Certificeringen

BECIS is op het gebied van informatiemanagement ISO 9001 gecertificeerd, een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 wordt ook wel als volgt eenvoudig weergegeven: zeggen wat je doet, doen wat je zegt en bewijs het. Deze certificering is het kwaliteitskeurmerk dat aangeeft dat BECIS op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) binnen informatiemanagement doet.

Tevens is BECIS in het bezit van het NEN 4400-1 certificaat. Deze certificering geeft aan dat bij BECIS de (personeels)administratie op orde is, de belastingen en sociale verzekeringspremies op tijd worden betaald en dat onze collega’s zijn gerechtigd om in Nederland werk te mogen verrichten. Voor opdrachtgevers worden hiermee risico’s beperkt en het belang van goed werkgeverschap en eerlijke concurrentie onderstreept en voor onze adviseurs betekent dit zekerheid en continuïteit.